Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
  Od 1. 8. 2018 nastupuje do funkce ředitelky školy paní Mgr. Monika Čapková, která doposud učila na odloučeném pracovišti školy v Kostelci nad Orlicí.
Přejeme jí mnoho úspěchů, sil a pevné zdraví při vykonávání této zodpovědné práce.
Paní Hana Fuksová, která byla na místě ředitelky do 31. 7. 2018 již neskutečných 27 let / od 1. 8. 1991/ , bude od září 2018 učit několik hodin výtvarnou
výchovu a pracovní vyučování - a taky převezme funkci výchovného poradce.
My všichni se už opravdu nemůžeme dočkat prázdnin a dlouhého léta.

Naposledy jdeme do školy tento pátek 29. 6. 2018, dostaneme vysvědčení a popřejeme si hezké dny volna.
Sejdeme se opět v pondělí 3. září 2018 v 8,00h. tam, kde jsme chodili v letošním roce.
A prázdniny a teplé léto - budiž pochváleno - může začít !!!!!!!!Ve čtvrtek  21. 6. 2018 se sešli na naší krásné zahradě na Láni žáci ze všech odloučených pracovišť školy, protože měl proběhnout společný projekt školy  - arteprojekt  s přírodními živly země, voda, vzduch.
Konalo se zde mnoho akcí: malovalo se krepovým papírem napuštěným ve vodě, pouštěly se loďky z přírodních materiálů, foukalo se do bublifuku, zdobil se strom barevnými fáborky, létala barevná peříčka, dělali jsme taky otisky částí těla do písku, fotili tabletem  přírodní zajímavosti, …
Aby toho nebylo málo, navštívili nás také manželé Ešpandrovi z firmy Zooprodukt Týniště nad Orlicí se svým překrásným poníkem, kterého děti vodily, mohly si ho pohladit - a také na něm ty menší jezdily. A kdo měl strach, že by ho poník neuvezl,tak si mohl zaskotačit na dřevěném koníkovi, kterého pro nás vyrobil náš šikovný pan údržbář. 
A bylo nás tu bylo opravdu hodně.
Nakonec  jsme si všichni dali dobroty upečené našimi kamarády z naší kostelecké školy.
Společná fotografie je známkou dobré nálady, která zde panovala.
Však bylo také excelentní počasí.

          
S blížícím se koncem školního roku končí i praxe žáků střední praktické školy na smluvních pracovištích. Velice si vážíme všech, kteří nám poskytli nejen prostor, ale i svůj čas, své zkušenosti a  velkou míru pochopení a tolerance, abychom mohli praktická cvičení v jejich zařízeních vykonávat. Poděkování patří neziskové organizaci PFERDA (kavárna Láry Fáry, tréninkový byt) Sociálním službám města Rychnova nad Kněžnou, Farní charitě, Děkanskému úřadu v Rychnově nad Kněžnou a pracovištím v Kvasinách (tréninková pekárna Láry Fáry, tréninkový byt a cvičná kuchyně). 

Dne 4. 5. 2018 se uskutečnilo dlouho očekávané školní kolo v dopravní soutěži. Před jízdou zručnosti, která čekala na všechny žáky naší školy, jsme si zopakovali důkladně pravidla silničního provozu a dopravní značky. Pak mohli všichni bezpečně usednout na kolo a projet tak všemi obávanou trasu postavenou pro jízdu zručnosti. Obavy však byly naprosto zbytečné. Všem se jízdy podařily bez větších obtíží. Výsledné pořadí se určilo podle výsledků jízdy zručnosti a získaných bodů z testu.    

V pátek 11. května se 6 našich nejlepších sportovců z Kolowratské a 6 sportovců z Kostelce n. Orl.  zúčastnilo okresního kola atletického klání v Dobrušce. Během dopoledne jsme bojovali v běhu na 60 m, ve skoku dalekém, v hodu kriketovým míčkem a v závěru i v běhu na 800 nebo 1 500 m. Všichni jsme podali své maximální výkony a díky tomu postupuje 5 nejlepších do krajského kola v Hradci Králové.
 
Držte nám pěsti i v následujícím kole
J.
Blíží se datum závěrečných zkoušek ve střední praktické škole.
Zkoušky proběhnou ve dvou termínech :
1. Praktické zkoušky - vaření - proběhnou na včech pracovištích v pondělí 28. 5. 2018
2. Ústní zkoušky - před komisí - proběhnou v pondělí 11. června 2018

Držíme všem žákům palce a klidné nervy. Určitě budou úspěšní!!!

Jakmile jaro propuká naplno, na Láni pozorujeme každoročně prapodivné jevy. Ne jinak tomu bylo i letos. U ohniště se začalo kupit roští, ve třídách se stmívalo, na zahradě rašilo prapodivné býlí. A komu do té doby nebylo jasné, co se blíží, dnes pochopil. Místo žáků a studentů do školy přišlo a přilétlo hejno čarodějnic a čarodějů. Žádné počty, žádné čtení, ale čarování, zaklínání, vaření lektvarů. A ke svačině, světe div se, pečené krysí ocásky a myšky. Všichni vzorní učni obdrželi výuční listy nebo medaile  a za společného pění čarodějnické hymny, oslavili dnešní krásný den.

ZÁPIS DO ŠKOLY

Od 1. 4. 2018  – do konce června 2018

Jsme základní a střední školou zřízenou dle § 16, odst. 9 školského zákona, která je určena pro vzdělávání žáků a studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami.

Součástmi školy je:

 1. základní škola
 2. základní škola speciální
 3. základní škola při nemocnici
 4. střední praktická škola jednoletá
 5. střední praktická škola dvouletá
 6. školní družina.
                                                                               

Přednosti školy:                                                                                           

 • malá rodinná škola, nadstandardní služby
 • malý počet žáků ve třídách, kvalitní individuální práce
 • speciální pedagogové, osobní asistenti, asistenti pedagoga
 • učivo dle RVP ZV - základní školy, individuální vzdělávací plány
 • výběr smysluplného učiva, hlavně činnostní učení
 • množství zájmových kroužků
 • kliničtí logopedi  
 • odborná rehabilitace přímo v budově školy 
 • střední praktická škola - předprofesní příprava
 • možnost pokračovat ve studiu na středních školách                                                                                                                                                   
                          

Kontakty          :               Mgr. Hana Fuksová
                                               494 534 203
                                               728 941 931       

Na jaře, v létě a také na podzim chodíme v rámci pracovního vyučování pomáhat do zámeckého parku. Bohužel nemáme u školy žádnou zahradu, proto chodíme již dlouhá léta pomáhat s různými pracemi. Děvčata se učí ve skleníku set a sázet, hrabat, zametat chodníčky.
A chlapci? Ty čeká vždy pořádná práce se dřevem, přípravou pískoviště na hřišti, přehazování hlíny a spousta dalších činností, které se jim v životě budou určitě hodit.
Odměnou pro všechny bude na konci školního roku opékání vuřtů, které si pro ně v zámeckém parku zaměstnanci připraví.


My již tradičně, jako každý rok v dubnu, jsme si i letos zahráli turnaj ve florbalu, na který se vždy těší celá škola. A i letos jsme se zúčastnili opravdu všichni, rozdělili se do 2 družstev, a mohlo se začít. Hala je velice prostorná, běhu a zápolení máme všichni za chvíli, jak říkají opravdoví hráči - ,, plné vindy". A jak to dopadlo?
Boj to byl velmi vyrovnaný -  a až v samotném závěru padla rozhodující branka a určila tak vítězné družstvo.
Zápas skončil 1 : 0.
Snaha všech byla velká, proto na každého hráče čekala i malá odměna.


 

       

Dne 19. 4. jsme se společně z Kostelce nad Orlicí vypravili na dlouho očekávanou návštěvu hradecké hvězdárny a planetária. A návštěva stála za to. Pracovníci planetária nás provedli programem Slunce, Země, planety a jejich měsíce.
Viděli jsme noční jarní oblohu – souhvězdí a planety, které na ní můžeme vidět. Při putování Sluneční soustavou jsme navštívili Měsíc, Jupiter a ocitli jsme se v prstenci planety Saturn.
Shlédli jsme filmovou produkci o srážce planety Země s vesmírnými tělesy a dozvěděli se, co to pro Zemi v minulosti znamenalo. V závěru jsme se v hvězdárně podívali na ohnivý sluneční kotouč dalekohledem. Dětem se naše astrologická výprava líbila. Škoda, že nás limitoval čas, abychom stihli přijatelné dopravní spoje.

 

Páteční aktivity 20. dubna probíhaly ve znamení Dne Země.
Žáci řešili otázky ochrany přírody, čistoty životního prostředí a to, co mohou zlepšit ve svém okolí. A hned se taky do toho dali.
Školu vyzdobili plakáty, které k tématu vytvořili.
A hlavně všichni přiložili ruku k dílu a vyčistili od odpadků část stezky kolem řeky Orlice.


Udělali opravdu kus záslužné práce nejen pro občany Kostelce.

                

     

Svátek naší planety, který připadá na 22. dubna, jsme tradičně oslavili projektovým dnem. Když naše děti hned ráno z rozdaných křížovek zjistily, že cílem dnešní vycházky bude studánka Libušinka, nadšení bylo veliké. Po cestě do lesa Včelného plnily spoustu různorodých úkolů: kreslily byliny, skákaly panáka, poznávaly dopravní značky, učily se orientaci na naučných tabulích, seznámily se s turistickým značením, sbíraly přírodniny, ochutnaly pramenitou vodu… 
Počasí nám opravdu přálo, všechno kvetlo a vonělo, ptáci zpívali. No, prostě JARO!!!
V dobré náladě a mírně unaveni jsme se vrátili na školní dvůr. Z nasbíraných přírodnin jsme dle vlastní fantazie tvořili panáčky, upletli věneček z pampelišek a skládali nápisy ze šišek. 
Celé dopoledne proběhlo v pohodové a kamarádské atmosféře. Děti si ani neuvědomily, jaký úctyhodný výkon podaly, když ušly šest kilometrů krásnou přírodou.  No, někomu i trochu bolely nohy. Ale to je taky zdravé.

Takže - HEZKÉ A SLUNEČNÉ JARO nám všem !!!

 

          
V pátek 20. dubna 2018 proběhla v Základní škole a Praktické škole, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská, na odloučeném pracovišti Českých Bratří, pěvecká přehlídka Duhový kanár. Nominovaní zpěváci projevili velkou snahu, radost i pěvecké umění. Příjemná atmosféra dodávala dětem sebevědomí a všichni byli šťastní, že za svůj výkon obdrželi bonbón a odznak kanára. Slyšeli jsme nejen lidové písničky známé, ale i píseň Lečo autorky Evy Jenčkové nebo Marnivou sestřenici Suchého a Šlitra. Potlesk znamenal, že se výkon líbí. Rozzářené tváře účinkujících byly hezkou předvíkendovou odměnou pro pracovníky školy.
Zveme všechny rodiče i rodinné příslušníky na poslední letošní rodičovské schůzky s učiteli jejich dětí na půdě školy.
Mohou si prohlédnout práce svých potomků, jednotlivá pracoviště, kam děti chodí, seznámí se s novinkami, které zasahují v poslední době celou naši společnost - je to tolik diskutovaná ochrana osobních údajů dospělých i dětí, k čemu jsou určitá osobní data ve škole používána, jak jsou zabezpečena - je to oblast GDPR.
Schůzky většinou začínají kolem 14,30h., podívejte se do slovníčků a ŽK dětí, kde jsou bližší daje.


Upozorňujeme rodiče a naše děti, že dne 30. 4. 2018 a dne 7. 5. 2018 / jsou to pondělky před květnovými svátky/, bude mít celá škola ředitelské volno.
Děti zůstanou doma a budou si užívat čarodějnic a květnových svátků.
Ve školách budou probíhat údržbářské práce.
                                         

                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Již mnoho let pořádáme pravidelné projektové tvůrčí  dílny, kdy děti pracují ve smíšených skupinách, kdy velcí učí ty menší a malé společně zapojit se do práce. Vše probíhá v naprosté shodě, spolupráci, všichni sobě naslouchají, dokáží si pomáhat a přidlělené úkoly plní tak, aby tým - skupina - opravdu dosáhl co nejlepšího výsledku.
Je to pro všechny velká radost, všechny nás to baví, máme stále dobré nápady.
A děti jsou šťastné.
Hezké Velikonoce!!!

     

Poslední den před velikonočními prázdninami jsme zakončili tvořivými dílničkami.
Děti si pracovaly ve skupinkách, vytvářely velikonoční dekorace a upekly tradiční ,,Jidáše".
Práce se všem krásně podařila, výrobky byly moc pěkné a nám bylo i ve škole hezky a svátečně.

   

Každý Rychnovák při vyslovení jména Karel Poláček zpozorní, všichni jsou na svého rodáka patřičně hrdí.
A my v naší škole dvojnásob – vždyť se učíme v téže budově, jako kdysi on.
Pravidelně si na Karla Poláčka vzpomeneme projektovým dnem.
Letos nás přesně v den 126. výroční narození navštívil znalec Karla Poláčka největší, a to pan PhDr. Josef Krám. Dozvěděli jsme se spoustu nového o historii naší školy i o samotném Poláčkovi.
Na závěr jsme se společně vyfotili před nyní krásně opravenou školou, před kterou se v době školní docházky vyfotil i Karel Poláček. 


    

Tak jsme se těšili na velikonoční prázdniny a svátky jara, že jsme si radostí i zpívali.
A tak se té naší radosti hned využilo - a byla z toho hudební soutěž jako v televizi.

Ve středu 28. 3. 2018 vypukla na naší škole velká „Pěvecká soutěž“. Každý žák si připravil nějakou písničku - a žánry byly opravdu rozmanité.
Pro některé nebylo ani trochu lehké zazpívat před publikem, které tvořili ostatní spolužáci. Ani porota neměla lehké rozhodování.
Všichni nakonec přemohli ostych a opravdu zazpívali jako ti ptáci, co již cvrlikají všude kolem nás.
Pro nejlepší zpěváky byly připraveny drobné ceny a sladkou odměnou pro všechny, za jejich statečnost, byl opravdu krásný a sladký dort.

     

V pátek 16. března proběhl na ZŠ a PRŠ Kolowratská jako každoročně projekt ,,Veselé zoubky".

Jedná se o celostátní projekt podporovaný řetězcem drogerie DM.

Pedagogové dětem nejprve názorně ukázali, jak se mají správně čistit zuby.

Byla to rozsáhlejší forma prezentace s použitím rozličných druhů zubních kartáčků a dentálních pomůcek.

Díky sponzorovi poté děti zhlédly naučný film, který byl zpracován zajímavou interaktivní formou.

Na závěr projektu děti vytvořily tematické plakáty na téma ,,Čištění zubů“. Plakáty posíláme do celostátní soutěže.

Za svou snahu byly děti díky sponzorovi odměněny hodnotnými balíčky.

Akce se všem moc líbila a příští rok, bude-li to možné, se opět do projektu přihlásíme.

     

Vynášení smrti Morany a vítání jara je rituál, na který se po dlouhé zimě všichni těšíme.
Při výrobě Morany jsme si dali záležet. Použili jsme nepotřebné větve, slámu, papírové krabice. Figuru jsme nastrojili do starých šatů a na krk jí navlékly náhrdelník z papírových vajíček.
Sešli jsme se před školou a za rachotu chrastítek a říkanek o konci zimy, jsme se vydali na cestu. U řeky jsme Moranu zapálili a hodili do řeky. Těšíme se, že s ní odplul poslední závan zimy a my můžeme přivítat jaro.
Taky základní škola z Kolowratské ulice nazdobila Moranu tak, že vypadala jako skutečný člověk, který se topí v řece. Co tomu říkali asi kolemjdoucí a hasiči?
Týden výuky jsme vyměnili za sportovní aktivity při zimním výcvikovém kurzu! Sešli jsme se na odloučeném pracovišti Českých bratří a seznámili se s aktivitami výcvikového kurzu. Při stopované jsme zdolávali překážky v terénu a plnili zadané úkoly. V rámci sportovních her na školní zahradě jsme poměřili své síly v disciplínách, jako je hod na cíl, jízda na koloběžce, slalom mezi překážkami, střelba na bránu, hod na koš. Na zimním stadionu nám předvedli své umění při výcviku bruslení žáci ZŠ Masarykova. Očekávaná sněhová nadílka přišla až koncem týdne, a tak došlo i na aktivity na sněhu včetně jízdy na saních.
Výcvikem prolínalo aktuální dění ze zimních olympijských her v korejském Pchjongčchangu. Všichni jsme fandili českým sportovcům a radovali se z jejich úspěchů. Součástí výcviku byla i sportovní teorie – seznámení s druhy zimních sportů, práce ve skupinách. Kurz byl zakončen celkovým hodnocením všech aktivit. Za sportovní výkony jsme získali diplomy a medaile ve tvaru bílého tygra Suhoranga, maskota letošních zimních olympijských her.
     
Ve čtvrtek 22. 2. 2018 jsme si všichni mezi sebou zasoutěžili ve čtení. Rozdělili jsme se do třech kategorií podle svých čtenářských dovednosti.
Čtení se podařilo zvládnout všem čtenářům, a opravdu si všichni zaslouží obrovskou pochvalu.
Umístění v jednotlivých kategoriích:
První kategorie:
 1. místo – Veronika Šarišská
 2. místo – Matěj Mráček
 3. místo Darina Jovnášová

Druhá kategorie:

 1. místo – Martina Červinková
 2. místo – Olga Husková
 3. místo – Marie Černá

Třetí kategorie:
 1. místo – Jan Gomboš
 2. místo – Robin Beneš
 3. místo – Michaela Voclová

 
Po roce jsme se opět sešli na našem čtenářském kolbišti. Každý žák měl za úkol přečíst ukázku z neznámého textu. Nabídka byla pestrá, odstupňovaná podle věku. Ti nejmenší četli ze svých čítanek, ostatní z knížek ,,Jakub a Jáchym",,, Honzíkova cesta", ,,Děti z Bullerbynu", ,,Hoši od Bobří řeky". Nejvíce se líbila ukázka z knížky S. Rudolfa ,,Metráček".
A kdo zvítězil?
No přece všichni. Porota sice vyhodnotila nejlepšího čtenáře v každém ročníku, ale každý, kdo překonal trému a dokázal nahlas přečíst ukázku z knížky před celou školou, byl vítězem.

Blahopřejeme!!!!!!


Ve středu 7. 2. 2018 byli žáci naší školy pozváni do městské knihovny na program „Putování Aljaškou“
Při procházce fotogalerií seznámila paní knihovnice děti se zeměpisnou polohou Aljašky, s její přírodou a vyprávěla i o etnických skupinách žijících na Aljašce.
Součástí malé výstavky byly i drobné výrobky a předměty denní potřeby Eskymáků a Indiánů.
Při projekci se žáci seznámili se živočichy, kteří jsou charakterističtí pro danou oblast, počítali letokruhy a podle nich určovali stáří a kvalitu života stromů.
V závěru bezvadného programu si mohli společně namalovat dva veliké indiánské totemy.
Děkujeme za příjemně strávený čas v knihovně, pro všechny velmi zajímavý a přínosný.
       
Žáci z praktické školy se seznámili s tradicí masopustu. Vyhledávali si dostupné informace, četli masopustní říkadla, povídali si o tradičních maskách a jejich významu, o jídle, častých zabíjačkách a masopustních veselicích.Vyvrcholením příprav byl masopustní průvod ústavem. V tento sváteční den jsme si ráno oblékli masky, utvořili průvod a navštívili všechny uživatele a zaměstnance ÚSP Kvasiny. Po návratu do školy jsme se všichni shodli na tom, že dodržování těchto tradic není zábavou jenom pro nás samotné, ale přináší radost i těm, se kterými se setkáváme.
 
V ÚTERÝ SE NAŠE  TŘÍDA Z ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ V KVASINÁCH VYDALA NA EXKURZI DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU, KDE JSME NAVŠTÍVILI DĚTSKÉ ODDĚLENÍ. PŘEDNÁŠKA A UKÁZKA KNIH BYLA VELICE ZAJÍMAVÁ A POUČNÁ, CELÁ TŘÍDA SE AKTIVNĚ ZAPOJOVALA A S RADOSTÍ KNIHY PROHLÍŽELA. PANÍ KNIHOVNICE STUDENTY SEZNÁMILA S TÍM, CO TAKOVÁ PRÁCE OBNÁŠÍ, JAK SE SPRÁVNĚ KE KNIHÁM CHOVÁME, KTERÉ ŽÁNRY JSOU PRO NÁS VHODNÉ, I JAK SPRÁVNĚ SE V KNIHOVNĚ ORIENTOVAT.
NEJVÍCE STUDENTY ZAUJALY OBRÁZKOVÉ KNIHY A KOMIKSY, KTERÉ SI MOHLI PO PŘEDNÁŠCE PROHLÉDNOUT.


 

    Speciální škola na Láni žije olympiádou! V pátek 16. února v 10,00 byl po slavnostním nástupu sportovců z celého světa zažehnut olympijský oheň.  Slib za sportovce pronesl Jan Diblík a poté propuklo zápolení v několika disciplínách. Závodilo se na bobech,  ve slalomu, připravena byla také biatlonová trať se střelnicí. Svedeny byly hokejové boje a zápolilo se také v pro nás netradičním curlingu.  Diváci shlédli velké nasazení, krásné sportovní výkony a bojovnost . Odměnili za to sportovce bouřlivým povzbuzováním. Na závěrečném medailovém ceremoniálu bylo rozdáno několik sad medailí.  Slavnostní pokřik sportovců ukončil páteční olympijské zápolení a celé báječné dopoledne.
Přihlášky do praktické školy přijímáme do 1. 3. 2018.
Ústní přijímací pohovory budeme mít 24. a 27. dubna 2018 od 8,00h.-14,00h.

Nabízíme dva učební obory :
 - 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
, určeno žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením
 - 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá, určeno žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.
Oba obory jsou zaměřeny hlavně na praxi.
Žáci se zde seznamují a zdokonalují v činnostech zaměřených na péči o domácnost, přípravu jednoduchých pokrmů, dílenské práce a práce na zahradě. Stranou nestojí ani dovednosti komunikační a rozvíjení sociálních vztahů.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Po absolvování střední praktické školy žáci získávají střední vzdělání.

 


 

Zápis do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální bude probíhat od 1. dubna 2018.
Rodiče a zákonní zástupci mohou své dítě přihlásit kdykoli, pokud budou mít zájem dát své dítě na naši školu a pokud budou mít doporučení o jeho vřazení z PPP či SPC.
Pokud máte pochybnosti, obraťte se na odborníky z SPC Rukavička v Hradci Králové, Hradecká 1231, kde Vám poradí, zda bude naše škola dítěti prospěšná.
Telefon do SPC: 495 514 681.

Budeme se těšit na jednání a spolupráci s rodiči i s jejich dětmi.


Zápis.pdf
  

Ve speciální škole na Láni byl pátek 9. února dlouho očekávaným dnem, na který se připravovala a těšila celá škola.
Od rána tam zněl hlahol a dobrá nálada. Konal se masopustní karneval.
Masky byly opět pěkné, jejich promenáda byla veselá. Přijelo fotbalové mužstvo, muchomůrky, hříbky, zajíčci a pan hajný z lesa, spáči ve svých pyžamech - někteří měli i svůj polštářek, čarodějnice, čarodějové, piráti, námořník, hradní paní, klauni, sněhuláci, mušketýr, kočička, rockerka, indián a další krásné masky. No prostě - bylo se nač dívat.
Děti zazpívaly zimní písničky, zatančily si, viděli jsme i mazurku na písničku „Já do lesa nepojedu“.
Poslední taneční číslo ve fotbalových dresech, na písničku Míši Růžičkové ,,Do trenek", předvedli žáci X. třídy.
Velice děkujeme za vstřícnou spolupráci panu Václavu Brůžkovi z FC SPARTAK Rychnov nad Kněžnou, který ochotně zapůjčil našim žákům fotbalové dresy rychnovského fotbalového klubu.
A závěrečný upečený perník na dobrou chuť  - byl prostě prima.
      
   
     

Prvního února proběhl i v základní škole na ,,Kolowratské"  tradiční každoroční projektový den, který je věnovaný Evropě a bezpečnosti.
První projekt byl pod názvem „Bezpečně ve škole“ a druhý projekt  „U nás ve střední Evropě“ .
Abychom měi projekt trochu odlišný od těch předchozích, přijela nás navštívit paní Mgr. Petra Pejcharová z Eurocentra v Hradci Králové.  
 
Během celého dopoledne žáci poznávali evropské státy, jejich pamětihodnosti a tradice, využívala se hodně interaktivní tabule.  
Společně jsme poznávali národní kuchyně členských států, skládali puzzle, rozpoznávali jazyky, přiřazovali pohádkové postavy, typické pro dané národy, poznávali vlajky, zahráli si pexeso s motivy členských států.
Dopoledne proběhlo ve velmi příjemné atmosféře, z akce byli nadšeni nejenom žáci, ale i pedagogický sbor.
Byl to přínosný den pro celou školu.

     
Dne 1. 2. 2018 jsme své úsilí ve škole věnovali projektu „U nás ve střední Evropě“ a „Bezpečně ve škole i mimo školu“.
Žáci se rozdělili do tří skupin:
    1.  skupina zhlédla krátké filmy o našich sousedních státech a vyslechla jejich státní hymny, potom vytvářela plakáty o státech STŘEDNÍ EVROPY, kterými jsme vyzdobili školní chodby.
    2. skupina pekla dobroty charakteristické pro dané státy – německé sladké houstičky, slovanské pirohy a slaný závin.
    3. skupina se věnovala dopravní výchově, zopakovali jsme si dopravní značky, řešili dopravní situace na interaktivní tabuli a doplňovali řešení do pracovních listů.
A potom se skupiny vystřídaly.
Projekt jsme uzavřeli zdravovědou - zopakovali jsme si ošetření drobných zranění, obvázání zraněných končetin.

A protože „Opakování je matka moudrosti“ , doufáme, že nějaké poznatky z projektového dne budeme používat i mimo školu.

     
Všude slyšíme, že konečně nastane ta ,,skutečná zima". Že napadne sníh i ve městech. Možná.....
Posledního sněhu jsme se dočkali v polovině ledna, nebylo ho mnoho, přesto jsme mohli  v hodinách tělocviku vyrazit do zámeckého parku.
Poprvé jsme se koulovali a pokoušeli se ze sněhu něco postavit.
Podruhé jsme si vyrazili zajezdit na kluzácích.
Bylo to moc fajn, jen toho sněhu mohlo být více, ale i přesto jsme si to báječně užili.
A opět čekáme....

            
 

    
Pomalu, ale jistě se blíží termíny podávání přihlášek a přijímacích zkouškek na střední školy.

Na naši střední školu přijímáme přihlášky do 1. 3. 2018.
Ústní přijímací pohovory budeme mít 24. a 27. dubna 2018.
Po absolvování střední praktické školy žáci získávají střední vzdělání.

Již několik let nabízíme uchazečům dva učební obory :
1. „Praktická škola jednoletá“, určený žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením
2. „Praktická škola dvouletá“, který dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně 
s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.
Oba obory jsou zaměřeny prakticky, jak napovídá samotný jejich název. Žáci se zde seznamují a zdokonalují v činnostech zaměřených na péči o domácnost, přípravu jednoduchých pokrmů, dílenské práce a práce na zahradě. Stranou nestojí ani dovednosti komunikační a rozvíjení sociálních vztahů.
Praxe studentů probíhá ve škole, v dílnách, na zahradě, ale často domlouváme praxi na mimoškolních smluvních pracovištích jako jsou:
- Kavárna Láry Fáry
- Sociální služby v Rychnově n. Kn./
Dům s pečovatelskou službou/
- Pekárna v Kvasinách
- Farní charita v Rychnově nad Kněžnou
- Tréninkový byt

To vše umožňuje našim absolventům lepší uplatnění v běžném životě, při pomocných pracích v oblasti služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.

Máte - li zájem o studium na naší škole, přijďte nás navštívit.
Rádi se Vám budeme věnovat a ochotně Vás provedeme příjemným prostředím naší školy.

                        

 
Dne 4. října 2017 proběhl ve střední škole jednoleté projekt „TY A JÁ“. Žáci si pro své kamarády a spolužáky připravili usměvavé smajlíky. Zadělali linecké těsto, vykrajovali tvary, pekli a slepovali je marmeládou. Při práci panovala dobrá nálada. Nakonec linecké smajlíky  žáci roznesli po třídách školy všem spolužákům se sloganem „Vy jste naši kamarádi a my vás máme všechny rádi.“ Zakončení projektu proběhlo v duchu úklidu a ochutnávání smajlíků. 

 

                            

Ve středu 10. 1. 2018 jsme měli na všech pracovištích školy slavnostní sváteční den.
Navštívil nás flétnový soubor ENSEMBLE SARABANDA pod vedením pana Martina Šedy.
Účinkující postupně navštívili pracoviště v Kolowratské ulici, potom školu na Láni, vystoupili i na odloučeném pracovišti školy v Kostelci nad Orlicí.
Program byl pestrý, pro každé pracoviště vybrali takovou hudbu, která naše děti oslovuje.
Zahráli nám například skladby, kterými se vítali králové a panovníci. Známými koledami nám připomněli doznívající vánoční dobu a její atmosféru.
Největší úspěch u našich žáků měly písničky ze známých pohádek, které si se souborem společně zazpívali, nebo si je s chutí jen pobrukovali.

Děkujeme za příjemnou a uvolněnou atmosféru, za radost z hudby, jakož i za svoji dlouholetou přízeň, kterou nám tímto vystoupením pan Šeda s jeho dětmi projevují.
Moc si toho vážíme.

 


         

           

         

Předvánoční setkání dětí s rodiči, rodinnými příslušníky a pracovníky školy v Kolowratské ulici bylo velice hezké a přátelské, naladilo celé rodiny na blížící se svátky.
Nejdříve se děti z dramatického kroužku a z I. třídy předvedly v dramatizaci pohádek a pověstí - ,, O Bivojovi" a v pohádce ,,O Budulínkovi" . Nádhera, kostýmy, kulisy, výborná dramatizace i atmosféra.
Rodiče byli nadšeni.
Potom společné zpívání koled - a následně se odcházelo do různých tvořivých dílen, které pro celé rodiny s dětmi učitelé pečlivě připravili - výroba vánočních ozdob, výroba svícnů, zdobení perníků.
A k tomu ještě ,,školní kavárna", kdy děti samy obsluhovaly své rodiny, nabízely kávu, vlastnoručně pečené cukroví a další občerstvení.
A nikdo nespěchal domů, užívali jsme si toto předvánoční poklidné zastavení jen tak pospolu.
Děkuji všem za hezké společné chvíle!!!!!
Rádi vzpomínáme.

            

Ve čtvrtek 21. prosince se všichni naši žáci sešli v jedné třídě, abychom si společně zazpívali vánoční koledy a poslechli básničky. Pak nás zvoneček zavolal ke stromečku, pod nímž bylo plno dárků. Pro každého se něco našlo, protože někteří byli opravdu hodní. Děti dostaly i krásné nové stavebnice, které si mohly hned vyzkoušet. Ke správné předvánoční pohodě nemohlo chybět ani cukroví a jednohubky. 
         

„MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM….“ znělo v dopoledních hodinách dne 5. 1. 2018 v naší škole na LániL Letos podobu „Tří králů“ vytvořili žáci z IX.třídy. Po kostýmových a maskérských přípravách TŘI KRÁLOVÉ navštívili postupně všechny třídy, kde si společně se všemi zazpívali a popřáli  “zdraví, štěstí, dlouhá léta“. Taky své spolužáky a dospělé obdarovali cukrovím a dobrotami, a při odchodu provoněli každou místnost vonnými tyčinkami pro štěstí. 
Touto krásnou tradicí jsme se rozloučili s vánočními svátky.
Věříme, že nám nový rok, který začal, přinese hodně úspěchů a radosti.
To přejeme i všem kolem nás.
                                                                                                              

  

 Přejeme všem našim žákům, bývalým absolventům, jejich rodičům a příznivcům naší školy veselé vánoční svátky a mnoho úspěchů,
radosti a dobrého zdraví v roce 2018.

 

      

Ve středu 13. 12. všichni žáci z kostelecké školy vyrazili do Častolovic na vlakovou zastávku.
Naším cílem byl zámek v Rychnově nad Kněžnou, kde v Hladíkově síni, již druhým rokem, je pořádána výstava betlémů.
Pěkné prostředí zámku, betlémy z nejrůznějších materiálů, znějící koledy i předvánoční trhy na náměstí umocňovaly
očekávání blížících se Vánoc.
Cestou nesměla chybět zastávka na malé občerstvení i nákup drobných vánočních překvapení.
Přejeme všem hezké a klidné Vánoce!!Srdečně zveme rodiče, rodinné příslušníky i bývalé absolventy naší školy na ,,Vánoční besídku - setkání", které se uskuteční ve čtvrtek 21. 12. 2017 od 9,30 hod. v tělocvičně na Kolowratské.

Uvidíte své děti účinkovat v nově zpracované pohádce, společně si zazpíváme koledy, můžete navštívit tvořivé dílničky, kde si upečeme perníky, vyrobíme svíčku, vytvoříme vánoční ozdobu. Můžete si taky společně zasportovat.

V naší kavárně nabízíme kávu nebo čaj, k tomu ochutnávku cukroví, vlastnoručně vyráběného.
Bude to hezky strávený předvánoční čas, chvilkové zastavení a sdílení radosti se svými dětmi.

,,Přijďte spolu pobejt......"

     

Ve středu 6. 12. 2017 nás ve škole v Kostelci nad Orlicí navštívil sv. Mikuláš s andělem a dvěma strašidelnými čerty. Každý žák předvedl naučenou básničku, Mikuláš moudře pohovořil a anděl nadělil balíček sladkostí. Samozřejmě, že Ti neposlušní skončili u čertů v pytli. Nakonec vše dobře dopadlo a čerti nikoho do pekla neodnesli. Krátké mikulášské zastavení se nám všem líbilo.

   

Mikuláš s čertem navštívili v úterý 5. prosince nejprve děti na odloučeném pracovišti na Láni.
Všichni jsme měli pro Mikuláše a čerta připravené písničky, básničky, byli jsme plni očekávání, a tak nás všechny odměnil bohatou nadílkou.
S Mikulášem i s čertem se žáci vyfotili, ti odvážní si s nimi podali ruku, a ti trochu neposlušní Mikulášovi slíbili, že se polepší.
Čert si ani tento rok nikoho s sebou do pekla neodnesl, a tak jsme si dopoledne užili a věříme, že i příští rok tato návštěva k nám znovu zavítá.

     

V úterý se naše třída vydala na exkurzi do městské knihovny v Rychnově nad Kněžnou, kde jsme navštívili dětské oddělení. Přednáška a ukázka knih byla velice zajímavá a poučná, celá třída se aktivně zapojovala a s radostí knihy prohlížela. Paní knihovnice studenty seznámila s tím, co taková práce obnáší, jak se správně ke knihám chováme, které žánry jsou pro nás vhodné a jak správně se v knihovně orientovat.

Nejvíce studenty zaujaly obrázkové knihy a komiksy, které si mohli po přednášce prohlédnout.

  
V pátek 1. 12. 2017 jsme přivítali advent a předvánoční čas návštěvou Farní charity v Rychnově nad Kněžnou. Konal se zde předvánoční jarmark, kam jsme se s radostí nechali pozvat. Žáci PrŠ1 a PrŠ2 zde měli možnost nakoupit ručně vyrobené maličkosti pro své blízké. Vánoční atmosféru jsme tu načerpali poslechem koled, ochutnávkou cukroví a svátečního čaje.
Žáci a děti měli možnost vytvořit si vánoční ozdoby v pěkně připraveném tvořivém koutku.

Pro celou naši třídu to bylo nejhezčí zahájení adventní doby - a příští rok se budeme těšit znovu na viděnou.

 


Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

- učitel/učitelka základní školy
- pracovní úvazek plný (40 hodin, z toho 22 hod. přímé vyučovací práce týdně)
- požadujeme kvalifikaci: speciální pedagogika, vítán i výchovný poradce
- nástup 29.1. 2018 
 
K výběrovému řízení zašlete do 20. 12. 2017 :
- žádost o zaměstnání
- osobně zpracovaný motivační dopis a životopis
  
na email: kolowratska@seznam cz
 
nebo na adresu:
Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 
Předem děkuji za vaše nabídky
Mgr. Hana Fuksová
ředitelka

 
Den před listopadovým státním svátkem se to u nás ve škole jen hemžilo.
Konal se jeden z projektových dnů, tentokrát s názvem Tvořivá dílna.

Vyrábělo a tvořilo se opravdu všude -  v dílně se drátkovaly postavičky do betléma, v kuchyňce voněly čerstvě upečené perníky, vedle ve třídě se zdobila
a stříhala vánoční přání…
Nezapomnělo se ani na jiná povyražení a protažení – v tělocvičně se házelo, skákalo a jinak skotačilo, ale učili jsme se i přenášet raněného.
Na posledním stanovišti se třídily hygienické potřeby, pozdější odměny pro všechny soutěžící.
A kdo tomu všemu velel?
Naši deváťáci. Jako vedoucí družstev se starali o své mladší spolužáky. Moc jsme si to všichni užili…
Advent může začít.
My jsme připraveni.

       
        

Čtvrtek 16. 11. 2017 byl na pracovišti Kostelec nad Orlicí v duchu velké tvořivosti. Škola se proměnila v tvořivé dílny, které byly zaměřené na výrobu
vánočních ozdob, andílků a pečení vánočních perníčků a také sušenek. Děti si ve skupinkách prošly všechny dílničky a vytvořily tak velmi pěkné výrobky,
které budou sloužit na výzdobu naší školy, ale také jako pěkné dárky k Vánocům, které se již tak neuvěřitelně rychle blíží.
         
V pondělí 30. října jsme dostali ze zámeckého zahradnictví darem obrovské oranžové dýně. 
Nezbylo nám, než vyhlásit na naší škole v Kostelci nad Orlicí Helloween.
A to se hned v úterý 31. 10. stalo. 
Nejdříve se žáci seznámili se svátkem Helloween, s jeho zvyky a symboly.
Pak se popustili uzdu své fantazii a ve dvojicích či trojicích vyřezali do dýní strašidelné obličeje.
Dýně jsme vystavili na travnatém prostoru před školou a na památku pořídili foto.
Po nezbytném úklidu dívky v kuchyňce upekly dýňové muffiny a lívance. Chlapci se věnovali malování, kreslení,
výrobě strašidel, abychom mohli výtvory vyzdobit školní prostory.
Na závěr děti zhlédly film plný strašidel, čarodějnic, koček a netopýrů. Doufáme, že si z netradičního školního dne
každý odnesl něco hezkého, na co bude rád vzpomínat.
          
Ve středu 25. 10. 2017 proběhl na odloučeném pracovišti v Kostelci nad Orlicí projektový den „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. V rámci projektu děti navštívily místní hasičskou zbrojnici, kde od profesionálního hasiče získaly veškeré informace o práci hasičů, ale také si mohly prohlédnout požární techniku.
Ve škole se pak žáci dozvěděli, jak se mají zachovat při mimořádných událostech, jak  komunikovat s jednotlivými složkami Integrovaného záchranného systému, jak se zachovat při evakuaci a také jak si zabalit evakuační zavazadlo.
Získané vědomosti si pak ověřili na praktických činnostech.

           
Na pracovišti Českých Bratří jsme  v pátek 10. listopadu uspořádali projektový den plný hudby.               
Žáci plnili úkoly, které souvisí s muzikoterapií a hlavně s muzikofiletikou - zaměření na přírodní živly – zemi, vodu a vzduch.
Každou činnost prožívali všemi svými smysly - vyzkoušeli si společnou práci s padákem, poznávali zvuky sundrumu a tibetských misek.
Hráli na metalofon, skleničkofon, panovu flétnu, zobcovou flétnu, taky ozvučná dřívka a chrastidla vzbuzovala jejich libé prožívání, poznávali zvířata ze skladeb skladatele Saint-Saënse - Karneval zvířat (slona a labuť).
Také předváděli tok řeky Vltavy za pomoci modrých stuh, bublali brčky do mýdlové vody při poslechu Hradišťanu (Voda má), zpívali písničky o zvířatech, větru a samozřejmě si taky zatančili ....

Poznatků a zážitků bylo hodně, takže sdílení dojmů při závěrečné reflexi dětí i dospělých bylo velmi pozitivní. Hudba je zkrátka kouzelná.....

       
V rámci projektového dne „Chování obyvatelstva při mimořádných událostech“ navštěvujeme, a to velmi rádi, stanici hasičského záchranného sboru v Rychnově nad Kněžnou.
Pan M. Frič nám vysvětlil, jak se máme chovat v případě mimořádných událostí.
Prakticky si někteří z žáků vyzkoušeli protichemický oblek, nasadili si i plynovou masku.
Všichni už nyní víme, co všechno si zabalit do evakuačního zavazadla.
S pracovníky denní směny jsme si prohlédli vozový park, u  zásahového  vozidla jsme si vzali do ruky vyprošťovací nářadí,  někteří na vlastní kůži poznali, co je to vakuová fixační matrace.
Stanici HZS jsme opouštěli za typického zvuku klaksonů požárních vozů.
Děkujeme všem pracovníkům, kteří se nám ochotně věnovali, a těšíme se za rok opět na viděnou. 
Ve středu před podzimními prázdninami jsme si dali po svačině sraz. A že se půjdou pouštět draci. Jenomže! Pršelo, nefoukalo…zkrátka na draka naprosto nevhodně. Proto jsme si počkali na pondělí, kdy se vítr po víkendové vichřici sice umírnil, ale na draka se hodil. Vyrazili jsme na kopec a zkoušeli dostat naše draky do vzduchu. Pár jich vzlétlo, některým se do vzduchu nechtělo. Nevadí, jsme přeci tolerantní. Proběhli jsme se, nadýchali se čerstvého vzduchu a těm létavým jedincům jsme fandili z plna hrdla. Po návratu ze školy jsme si o dracích ještě povídali a vzniklo i pár pěkných obrázků.

 

                                                                 

           

Dne 4. října 2017 proběhl ve střední škole jednoleté projekt „TY A JÁ“.
Žáci si pro své kamarády a spolužáky připravili usměvavé smajlíky.
Zadělali linecké těsto, vykrajovali tvary, pekli a slepovali je marmeládou. Při práci panovala dobrá nálada.
Nakonec linecké smajlíky  žáci roznesli po třídách školy všem spolužákům se sloganem „Vy jste naši kamarádi a my vás máme všechny rádi.“
Zakončení projektu proběhlo v duchu úklidu a ochutnávání smajlíků.
  

Ve dnech 26. - 27. října 2017/ tento čtvrtek a pátek/ budou mít všichni žáci naší školy dvoudenní podzimní prázdniny.
Do školy přijdou opět v pondělí 30. října 2017.

Ještě rostou houby, tak hodně štěstí při jejich hledání!

 
        

Děti ze ZŠ Kolowratská se každé září těší na noční hru.  Jak to letos vypadalo?

Ve čtvrtek v 18,00 hodin jsme se sešli v tělocvičně. S sebou jsme si přinesli spacáky, karimatky, polštářky, nechyběli ani oblíbení plyšoví mazlíčci.
Rázem se tělocvična proměnila ve velikou noclehárnu. Další program byl tajný. Proto také děti nadšeně přivítaly hudební skupinu Kalumet,
jejíž hudebníci  jim připravili krásný koncert. Po setmění ovšem vypukla ta pravá noční hra.
Všichni jsme přešli na zahradu ZŠ Láň. Tady nás přivítal Praotec Čech. Odvedl děti postupně ke stolci, kde věštila kněžna Libuše.
Cesta černočernou nocí byla osvětlená svíčkami. Každému dítěti kněžna Libuše prorokovala budoucnost pro letošní školní rok.
Úžas dětí byl vidět na jejich tvářích.
Další program se odehrával na školním dvoře, kde si všichni na ohýnku opekli a potom snědli párek, samozřejmě si ho vylepšili hořčicí a kečupem.
Poté nastala osobní hygiena a děti usnuly hlubokým spánkem. 
Práce ve škole začala v pátek až po ranní rozcvičce, snídani a velikém úklidu provizorní noclehárny.

Příští rok prý chtějí všichni ve škole spát znovu.
A proč nás provázeli právě Praotec Čech a kněžna Libuše?
Motivací pro letošní školní rok bude celoroční bodovací hra ,,Kolowrátek a pověsti". 

Video z noční hry si můžete pustit zde:
Od září 2017 budete mít upravené naše webové stránky v nové podobě.
Už se těšíme na lepší přehlednost a bezporuchovost.
Docházka v týdnu od 4. září do 8. září
PO - 8,00h. -  8,45h. - žáci se hlásí do školní družiny, školní jídelny, potvrzují průkazky
ÚT - 8,00h. -  9,40h. - žáci mohou jít do školní družiny do 14,00h.
ST - 8,00h. - 10,45h. - žáci mohou jít do školní družiny do 15,00h.
Dne 1. července 2017 došlo ke sloučení naší školy se Základní školou v Kostelci nad Orlicí, Komenského 515.
Ředitelství přebírá Základní škola a Praktická škola, Kolowratská 485. Jde o administrativní záležitost.
Jinak vše zůstává tak, jak bylo, provoz obou škol se nemění a je zachován jako v loňském roce.
Přejeme našim dětem, jejich rodičům a všem zaměstnancům školy zasloužené, dlouhé, odpočinkové a klidné prázdniny.
 A taky hodně sluníčka, tepla, nových zážitků a zajímavých setkání!!!!!!!!!
Všichni žáci a studenti naší školy nastoupí do školy v pondělí 4. září 2017 v 8,00h. na pracoviště, kam doposud chodili.
Budou potřebovat pouze bačkory.
Výuka bude do 9,00h.
 
Mohou se přihlásit do školní družiny a na obědy do školní jídelny.
Vše, co budou potřebovat, se dozví od svých učitelů.