Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

 Přejeme všem našim žákům, bývalým absolventům, jejich rodičům a příznivcům naší školy veselé vánoční svátky a mnoho úspěchů,
radosti a dobrého zdraví v roce 2018.