Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
Pracoviště typově odpovídá základní škole.
 • V budově se nachází 5 tříd, počítačová učebna s připojením na internet, interaktivní tabule a dataprojektory v každé třídě, tělocvična, dřevodílna, cvičná kuchyňka , pracovní dílna, družina. Do školy dochází klinický logoped.
 • Budova se nachází ve středu města, je jednoposchoďová, přízemí je bezbariérové, součástí je i menší bezprašný dvůr a školní zahrada.
 • Všichni se stravují v městské školní jídelně, kam společně docházejí.
Pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Českých bratří 1388
Pracoviště typově odpovídá základní škole speciální a střední praktické škole jednoleté a dvouleté.
 • V budově je 6 učeben, cvičná kuchyňka, menší tělocvična, rehabilitační místnost, snoezelen, relaxační místnost, keramická dílna, nové sociální zařízení, zázemí u každé učebny.
Škola pracuje s moderní IT technikou, interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítače jsou ve všech učebnách.
 • Budova je jednoposchoďová, bezbariérová, každá třída má část pro výuku i pro relaxaci.
 • Součástí objektu je rehabilitační pracoviště REHA, kde se o děti starají odborní rehabilitační pracovníci. Do školy dochází klinický logoped.
 • Obědy jsou donášeny z vedlejší MŠ.
 • Celá škola je obklopena rozsáhlou a krásnou zahradou.

Pracoviště při Oblastní nemocnici, Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506
Výuka probíhá na nemocničních odděleních - dětském, chirurgickém a ortopedickém.
 • Pracoviště typově odpovídá základní škole, základní škole praktické i základní škole speciální.
 • Děti se vzdělávají přímo na pokojích.
 • Na dětském oddělení je herna a malý kabinet pro učitele.
 • Jsou zde počítače, dataprojektor, notebooky, je zde připojení na internet.
Pracoviště Kostelec nad Orlicí, Komenského 515
Pracoviště typově odpovídá základní škole.
 • V budově se nachází 2 třídy, počítačová učebna s připojením na internet, interaktivní tabule a dataprojektory v každé třídě, dřevodílna, velká cvičná kuchyňka, školní družina.
 • Škola se nachází blízko středu města naproti střední zemědělské školy, je to nově krásně opravená jednoposchoďová budova, přízemí je bezbariérové, součástí objektu je i menší dvůr.
 • Všichni žáci odebírají zdarma obědy ve střední zemědělské škole.