Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Škola úzce spolupracuje s rodiči a zákonnými zástupci dětí různými formami:

  • Denně prostřednictvím notýsků a žákovských knížek.
  • Konzultacemi dle zájmu rodičů - při řešení problémů, stížností, námětů.
  • Účastí rodičů v hodinách.
  • Telefonický styk s rodiči. Mnozí si zvykli omlouvat nepřítomnost dětí před vyučováním.
  • Pravidelnými čtvrtletním konzultacemi – rodič + dítě + učitel.
  • Společnými zájmovými akcemi pro děti a jejich rodiče.
  • Besídky, soutěže, vystoupení.

Spolupráce školy s institucemi

Spolupracujeme každodenně se třemi ÚSP a se stacionářem sv.Františka, se družením Orion, které nám pomáhá při zajišťování osobní asistence k postiženým dětem, s SPC Náchod, SPC Hradec Králové, Spc Rychnov nad Kněžnou, s MŠ, Spec.základní školou a Praktickou školou v Hradci Králové a v Ústí nad Orlicí – vzájemné návštěvy učitelů, Effetou Brno, odbornými učilišti v Žamberku, Novém Městě, Opočně.

Spolupráce se základními a mateřskými školami ve městě, společné granty na integraci dětí.

Úřady, lékaři, odborníci.

Spolupráce s přáteli s  Holandska.