Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Oznámení rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024 - 2025

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 rozhodla v souladu s §46, §165 odst 2 a §183 odst 2 zákona č. 561/2004 SB., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Praktické škole Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485.

Seznam uchazečů:
  uchazeč s registračním číslem výsledek zápisu
1. 107/2024 přijat/a
2. 108/2024 přijat/a
3. 110/2024 přijat/a
4. 113/2024 přijat/a
5. 115/2024 přijat/a
6. 117/2024 přijat/a
7. 120/2024 přijat/a


V Rychnově nad Kněžnou 2. 5. 2024

Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy

Datum zveřejnění: 3. 5. 2023

Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485

Červenec:  
3. 7. - 4. 7. 2023 8,00 - 10,00
10. 7. 2023 8,00 - 10,00
Srpen:  
21. 8. - 25. 8. 2023 8,00 - 10,00
30. 8. - 31. 8. 2023 8,00 - 10,00

Schůzku si předem telefonicky domluvte.
Kontaktní telefon:
ředitelka školy - 728 941 931
hospodářka - účetní - 722 737 369

Děkujeme

V Rychnově nad Kněžnou 3. 7. 2023
Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy


27.6.2023 jsme měli opět příležitost strávit den s lesníky z kolowratských lesů. Připravili pro studenty a žáky naší školy báječný program plný zajmavých informací o práci myslivců a jejich čtyřnohých pomocníků. Stopování kance byl jistě zážitek pro děti i dospělé. Poutavým způsobem jsme byli seznámeni i se zástupci našeho regionu ze zvířecí a rostlinné říše.  Nejednalo se zdaleka o první akci, kterou pro nás ochotně lesníci uspořádali. Patří jim proto po právu náš veliký dík. Stejně tak děkujeme  Českomoravské myslivecké jednotě v Rychnově nad Kněžnou za zapůjčení nádherného areálu.