Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Základní škola a Praktická škola
Rychnov nad Kněžnou
Kolowratská 485

Zápis do základní školy a základní školy speciální
od 1. 4. 2020 do konce června 2020
V případě zájmu se do školy dostavte 15. 4. 2020 od 9,00 do 14,00 hodin.

 
Jsme základní a střední školou zřízenou dle § 16, odst. 9 Školského zákona, která je určena pro vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
Součástí školy je: základní škola, základní škola speciální, střední škola praktická jednoletá, střední škola praktická dvouletá a školní družina.
 
Přednosti školy:
·         Malá rodinná škola, nadstandartní služby
·         Malý počet žáků ve třídách, kvalitní individuální práce
·         Speciální pedagogové, osobní asistenti, asistenti pedagoga
·         Učivo dle RVP ZV – základní školy, individuální vzdělávací plány
·         Činnostní učení
·         Kliničtí logopedové
·         Střední škola praktická – předprofesní příprava
·         Možnost pokračovat ve studiu na středních školách
 
 
K zápisu si přineste:
·         Rodný list dítěte
·         Žádost rodičů o přijetí do školy
·         Doporučení k zařazení ze SPC nebo PPP
·         Potvrzení od lékaře /při přihlašování do Základní školy speciální/
 
 
Kontakty: Mgr. Monika Stančeková
                494 534 203
                728 941 931
 
Nabízíme volné místo na pozici asistenta pedagoga:
  • na pracoviště Komenského 515, Kostelec nad Orlicí- Základní škola speciální - úvazek 0,75 (30 hodin týdně). Pracovní doba od 8,00 do 14,00 hod. Nástup od 1. 10. 2019


Je konec školního roku a odcházíme na jinou školu. Mám tady hodně krásných vzpomínek od první do deváté třídy, mám tady úžasné kamarády, kteří mi budou moc chybět. Je těžké odcházet od kamarádů, ale určitě se budeme potkávat, občas přijdu na návštěvu. Byla jsem v bezvadné třídě, ve které bylo plno legrace a smíchu. Sice jsme se občas nepohodli, ale i tak budu na celou třídu ráda vzpomínat. Vzpomínat budu ráda i na paní učitelky, které mě učily. Když jsem sem nastoupila, byla jsem malá a nic jsem neuměla. Potom jsem se začala učit a něco jsem se naučila a dozvěděla. Mohla jsem být v té nejlepší a nejúžasnější třídě, jakou jsem si kdy mohla přát. Našla jsem si skvělé kamarádky, budou mi všechny chybět. Jsou to nejlepší kamarádky, jaké jsem kdy měla. Zažily jsme srandu, vždycky jsme se dokázaly rozveselit, rozesmát i poradit si. Byly jsme opravdu dobrá parta. Budete mi chybět, holky, mám vás všechny ráda a doufám, že si jednou vyberete takovou školu, na které budete šťastné a spokojené. Bude mi chybět český jazyk a obecně hodina češtiny, takovou češtinu jako s paní učitelkou Kučerou, už nikdy nezažiju. Mám odsud spoustu krásných vzpomínek a zážitků, na které nezapomenu. Právě naopak, svým novým kamarádům na nové škole budu ráda vyprávět o svých úžasných a naprosto nenahraditelných kamarádkách a o učitelkách, které mám ráda a taky na ně budu moc ráda vzpomínat, protože mě něco naučily a pomohly mi. Všichni mi budete moc chybět, určitě se ještě uvidíme, mám vás ráda. (E.M., 9. roč.)
 

V posledním týdnu školy jsme využili program nabízený Muzeem a galerií Orlických hor a vyrazili s muzejní pedagožkou Martinou Marxovou tvořit do přírody. Dopoledně jsme strávili v chládku lesa Včelného poznáváním přírodních struktur a barev. Došlo i na osvěžení v potoce. Byli jsme překvapeni, kolik možností příroda nabízí. A i kyž bylo někdy obtížné překročit zaběhlé představy, nakonec jsme se uvolnili a s vervou se pustili do tvoření. Tvoření přírodou a v přírodě. Do školy jsme se vrátili špinaví, zpocení, ale spokojení, nabití zážitky ze "známé" krajiny. Velmi děkujeme paní Marxové i vedení Muzea a galerie Orlických hor za skvělé nabídky, které pro školy připravují.

     

Poslední pátek před vysvědčením jsme se vydali vyzkoušet nový atletický stadion. Rovnou závodně. Žáci jednotlivých tříd se mezi sebou utkali v hodu na cíl, vytrvalostním běhu, sprintu a skoku do dálky. Do školy jsme se vrátili příjemně unavení. Nejlepší závodníci dostali diplomy a všichni sladkou odměnu. 

    
Třetí červnové pondělí se vypravili žáci I. a II. třídy společně na výlet do Častolovic. Svezli se vlakem, obhlídli všechna zvířátka v místní ZOO, pohráli si na hřišti a výlet završili zmrzkpu. Počasí jim přálo, moc si to všichni užili.

      

Včera jsme byli na školním výletě. Cestovali jsme vlakem do Náchoda a přestoupili jsme na další vlak do Teplic. Dali jsme si svačinu a vyrazili. Zastavili jsme u schodů, které vedli nahoru na vyhlídku. Pak jsme pokračovali okružní trasou skalami. Viděla jsem tvar žabičky a náměstí slonů. Šli jsme po dlouhých schodech na lodičky. Viděli jsme tam vodníka, potopenou loď Titanic, kapra a chobotnici. Byl to můj poslední školní výlet a měli jsme štěstí, že jsme se neutopili. (AK, IV. třída)

      

V 1. A na Základní škole Masarykova si děti připravily moc hezkou besídku. A byla by velká škoda, kdyby se s ní nepochlubily. Přijaly tedy pozvání do naší speciální školy. V pátek 21. června dorazily v plné síle. Děti z X. třídy nezůstaly pozadu a i ony se pochlubily povedeným vystoupením. Po zpívání, tančení a recitování se malí umělci přemístili na zahradu, kde si společně zahráli fotbal, basketbal, proháněli se na koloběžkách, káceli kuželky nebo si  jen tak hráli. Byl to moc příjemně společně strávený čas. Děkujeme za milou návštěvu. 
Stejně jako na všech středních školách, tak i na naší střední praktické škole jednoleté a praktické škole dvouleté probíhaly v posledních dnech závěrečné zkoušky. V letošním školním roce studium ukončilo celkem jedenáct žáků, kteří své dovednosti předvedli nejprve při praktických zkouškách.
Žáci vykonávali zkoušky dle obsahu výuky praktických cvičení, která probíhala v prostorách školy nebo na pracovištích u smluvních partnerů školy. Ti žáci, kteří absolvovali praktická cvičení prostřednictvím neziskové organizace PFERDA v tréninkové kavárně Láry Fáry nebo ve cvičné kuchyňce v prostorách školy, připravili pokrm - „Jemnou vajíčkovou pomazánku“ a prostřeli ke svátečnímu stolu. Úklidové práce předvedli žáci, kteří vykonávali praktická cvičení v rámci Sociálních služeb města Rychnov nad Kněžnou v penzionu Eliška, v Děkanství Rychnov nad Kněžnou a ve Stacionáři sv. Františka – Rychnov nad Kněžnou.
Teoretické zkoušky probíhaly pod dozorem zkušební komise v čele s panem učitelem ze žambereckého učiliště Tomášem Čečetkou. Žáci prokázali znalosti především z oblasti rodinné výchovy a výchovy ke zdraví. I přes velkou nervozitu žáků byly výsledky zkoušek úspěšné. Všichni zdárně ukončili studium a mohou se těšit na zasloužené prázdniny.
Poznávali jsme rostliny, které byly vystaveny na chodbě. První třída jich měla deset a my z druhého stupně jsme měli poznat dvacet bylin. Bylo to celkem lehké, vyhráli ti nejlepší. Nakonec všichni dostali nějakou odměnu, moc se mi to líbilo!!!

Jeli jsme vlakem do Pardubic reprezentovat školu v atletice. Ke stadionu jsme se dostali městskou hromadnou dopravou. Soutěžili jsme v hodu míčkem, skoku do dálky, běhu na 60 a 200 metrů a štafetě. Umístili jsme se na krásném 11. místě. Sladkou odměnou nám byla zmrzlina a palačinky. Z výletu jsem se vrátila šťastná. (žáci III. třídy)


      
Kam pojedeme na výlet? Letos jsme se rozhodovali mezi několika variantami, až nakonec vyhrál tip na zámek v Doudlebách nad Orlicí s přilehlou sýpkou. Prohlídku zámku nám zprostředkoval noblesní pan Petr Dujka, potomek rodu Bubna – Litic. Tento rod zámek vlastní. Výklad pana Dujky byl vtipný, názorný a přiměřený možnostem našich dětí. „Víte snad, jak si dříve lidé myli u hostiny ruce? No, někdy si je otřeli do svých kalhot, jindy prý zase třeba o vlasy své manželky“, říkal. A prohlídka stropu s freskami v leže s výkladem pana Petra byla další novinkou našeho výletování. No a co ještě? Dokonce jsme měli možnost si zazpívat v hudebním salonku písničku za doprovodu harmonia.
V následné prohlídce prvního patra sýpky jsme zjistili, že zde má své místo stálá expozice přírodovědného muzea. Bohatá sbírka, čítající stovky až tisíce exponátů – brouci, motýli, zkameněliny, nás velmi potěšila a obohatila. Je to totiž největší, soukromé přírodovědné muzeum v České republice. Nemohli jsme zapomenout ani na Babiččin dvoreček se zvířátky, tam to mnohé děti bavilo asi nejvíc.
Poslední zastávkou výletního dne byla Komunitní zahrada u zámku v Doudlebách nad Orlicí založená a provozovaná pod patronací Sdružení SPLAV, z.s. Zahrada je také ideálním místem pro vzdělávání dětí i dospělých v tématech blízkých zahradě a fungování přírody vůbec, ekologii, zdravé výživě. Naší příjemnou společnicí byla paní PharmDr. Ilona Mikušová, která hravou formou vysvětlovala, proč potřebuje hmyz svůj přírodní domeček, jaké bylinky jsou vhodné na pití čajů a také například jaké stromy na pozemku rostou. Občerstvení s bylinkami bylo vítanou tečkou tohoto hezkého dne.
Za pedagogy a žáky školy Mgr. Jana Štefanidesová

Na konci května byl v naší škole karneval. Ráno jsme se převlékli do masek a šli jsme do tělocvičny zahájit karneval. Všichni jsme tancovali a soutěžili. Masky se sešly různé např. čarodějnice, princezna, hokejista a další. Myslím, si že se to všem líbilo, užili jsme si to a bylo to prima.  (V.K., 9. roč.)


      
Včera jsme byli na výletě v Praze. Jeli jsme parníkem pod Karlův most a zpátky. Po procházce centrem jsme si dali v Mc Donald´s zmrzlinu. Bylo to super. (MK, 7. roč.)