Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Kam pojedeme na výlet? Letos jsme se rozhodovali mezi několika variantami, až nakonec vyhrál tip na zámek v Doudlebách nad Orlicí s přilehlou sýpkou. Prohlídku zámku nám zprostředkoval noblesní pan Petr Dujka, potomek rodu Bubna – Litic. Tento rod zámek vlastní. Výklad pana Dujky byl vtipný, názorný a přiměřený možnostem našich dětí. „Víte snad, jak si dříve lidé myli u hostiny ruce? No, někdy si je otřeli do svých kalhot, jindy prý zase třeba o vlasy své manželky“, říkal. A prohlídka stropu s freskami v leže s výkladem pana Petra byla další novinkou našeho výletování. No a co ještě? Dokonce jsme měli možnost si zazpívat v hudebním salonku písničku za doprovodu harmonia.
V následné prohlídce prvního patra sýpky jsme zjistili, že zde má své místo stálá expozice přírodovědného muzea. Bohatá sbírka, čítající stovky až tisíce exponátů – brouci, motýli, zkameněliny, nás velmi potěšila a obohatila. Je to totiž největší, soukromé přírodovědné muzeum v České republice. Nemohli jsme zapomenout ani na Babiččin dvoreček se zvířátky, tam to mnohé děti bavilo asi nejvíc.
Poslední zastávkou výletního dne byla Komunitní zahrada u zámku v Doudlebách nad Orlicí založená a provozovaná pod patronací Sdružení SPLAV, z.s. Zahrada je také ideálním místem pro vzdělávání dětí i dospělých v tématech blízkých zahradě a fungování přírody vůbec, ekologii, zdravé výživě. Naší příjemnou společnicí byla paní PharmDr. Ilona Mikušová, která hravou formou vysvětlovala, proč potřebuje hmyz svůj přírodní domeček, jaké bylinky jsou vhodné na pití čajů a také například jaké stromy na pozemku rostou. Občerstvení s bylinkami bylo vítanou tečkou tohoto hezkého dne.
Za pedagogy a žáky školy Mgr. Jana Štefanidesová