Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Jsme rádi, že do naší školy přijala pozvání zdravotní sestra z Oblastní nemocnice paní Veronika Aversente, a my tak mohli strávit pěkný projektový den. Zdravotnice nám vysvětlila, jak předcházet úrazům a jak případné zranění ošetřit. Žáci naší školy si zkusili některá drobná poranění sami ošetřit a reagovat na vzniklou situaci. Zdravotní výchova byla spojena s výchovou dopravní, a tak si děti také zopakovaly bezpečné chování při přecházení, nacvičily si přecházení na semaforu, poznávaly některé značky a dopravní prostředky a předvedly své schopnosti při jízdě na koloběžkách. Doufáme, že po takovém poučném dni se všichni budou chovat obezřetně a nikomu se nic nestane. A pokud přeci, dokáží si poradit.
 
 
 
Můžete vyrobit květinu z různého materiálu a připevnit ji na plot na pracovišti na Láni nebo na pracovišti na Kolowratské.

Na Vaše výtvory se těší pedagogové školy

Vláda na svém  jednání dne 26. 2. 2021 rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od příštího týdne uzavřou také:
- speciální školy (školy podle § 16 odst. 9 školského zákona) a  praktické školy jednoleté a dvouleté.
 
O předání úkolů a organizaci při distanční výuce Vás budou informovat třídní učitelé v pondělí 1. 3. 2021 telefonicky.


V Rychnově nad Kněžnou 27. 2. 2021
Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy 
Vážení rodiče,
uzavření školy nadále pokračuje. O znovuotevření budete včas informováni.

Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy

Vzhledem k epidemiologickým opatřením nám nebylo umožněno uskutečnit Den otevřených dveří, a tak Vám alespoň touto cestou chceme představit naše jednotlivá pracoviště.
Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy a kolektiv zaměstnanců,    

       
 
 

Aktuality - Přehled novinek ze školy

Aktuality - Přehled novinek ze školy