Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Nové pokyny na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 s účinností od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020.

 • Žáci se vzdělávají ve škole podle platných rozvrhů, které budou upraveny pouze z důvodu stravování.
 • Stravování pro žáky i zaměstnance školy je zajištěno. Jídelna v Rychnově nad Kněžnou poskytuje stravování od 11,30 do 13,00h. – žáci budou chodit na obědy pod dozorem pedagogů a asistentů 5. vyučovací hodinu, poté budou pokračovat ve výuce – úprava rozvrhu. Jídelna v Kostelci nad Orlicí poskytne žákům stravování od 12,30 do 13,00 hod., žáci budou chodit na oběd v doprovodu pedagogů, poté budou pokračovat ve výuce – úprava rozvrhu. Stravování probíhá stále v režimu platných hygienických pravidel.
 • Stále platí zákaz zpěvu při hodinách hudební výchovy.
 • Nadále platí povinnost roušek ve společných prostorách školy pro tzv. „třetí osoby“ /rodiče, návštěvy atd./.
 • STÁLE PLATÍ PŘÍSNÉ DODRŽOVÁNÍ HYGIENICKÝCH PRAVIDEL.


13. října 2020 
Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy

 1. Prezenční výuka ve všech součástech školy pokračuje v plném rozsahu – dle rozvrhu hodin.
 2. Pokračuje činnost školní družiny v plném rozsahu.
 3. Podzimní prázdniny budou trvat celý týden od pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. 2020.
 4. Tělesná výchova: bude probíhat v plném rozsahu na prvním stupni školy ve vnitřních i vnějších prostorách školy.
 5. V ostatních součástech školy nebude Tv ani ve vnitřních prostorách ani na vnějších sportovištích, jsou povoleny jen venkovní aktivity – vycházky /ZŠ 2. stupeň a SŠ/.
 6. Zpěv: je zakázáno zpívat ve všech součástech školy.
 7. Ve vnitřních společných prostorách školy jsou roušky povinné pro tzv. „třetí“ osoby (rodiče, návštěvy atd.)
 8. Jakýkoliv výskyt pozitivního COVID-19 okamžitě nahlaste vedení školy, to osloví zástupce žáků.
Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy  

Vážení rodiče, milí žáci.
Škola začíná v úterý 1. září 2020 v 8,00 hod. na pracovišti v Kostelci nad Orlicí v 8,05 hodin.
Výuka 1. září bude ukončena v 8,45 hod. na pracovišti v Kostelci nad Orlicí v 8,50 hodin.
Tento den 1. 9. 2020 nebude v činnosti školní družina.
Přítomnost pouze zákonných zástupců bude v tento den povolena. Vzhledem k protiepidemiologickým opatřením si s sebou vezměte roušky.
Ve dnech 2. 9. - 4. 9. 2020 se ve všech třídách učí první 4 hodiny, školní družina již bude v provozu.

Stravování dle pravidel jednotlivých jídelen:
- jídelna MŠ Českých bratří - jídla do vlastních čistých jídlonosičů, tak jako dříve
- školní jídelna U Stadionu, RK - z důvodu stravování více školských subjektů vstup v rámci bezpečí všech stravovaných povolen pouze v roušce. Strávníci roušku smí odložit pouze při konzumaci jídla. Výdej obědů od 2. 9. 2020 - 1. a 2. patro pro žáky a zaměstnance škol od 11,30 - 14,00 hod.
- jídelna Kostelec nad Orlicí - dle normálních pravidel, pouze úprava času výdeje jídla posunuta na 13,20 hod. z důvodu střídání skupin strávníků.

Školy mají stále povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19
1) z tohoto důvodu jsou-li již patrné příznaky při příchodu žáka(yně) do školy, nebude žák vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
2) v případě žáka, u kterého jsou patrné příznaky po příchodu do školy, škola oznámí neprodleně tuto skutečnost zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy, proto vás prosíme, aby každý žák měl z preventivních důvodů v aktovce roušku
3) v bodě 1 a 2 má zákonný zástupce povinnost telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
4) žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

Tímto prosíme rodiče, aby vždy ráno pečlivě zvážili v jakém zdravotním stavu se dítě nachází. Je nutno chránit ostatní žáky i zaměstnance školy.

Aktuality - Přehled novinek ze školy

Aktuality - Přehled novinek ze školy