Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Naše škola je jednou z výjimek, kde je povolena narozdíl od běžných základních škol prezenční výuka. Přemýšleli jsme, jak v této bezpochyby složité době můžeme někoho potěšit nebo někomu pomoci. Nabídli jsme Farní charitě Rychnov nad Kněžnou, že upečeme s našimi žáky pro jejich klienty cukroví. Byli jsme rádi, že charita naši nabídku přijala a dali se hned do pečení. Žákům se cukroví povedlo a následně bylo předáno pracovníkům Farní charity. Žáci i pedagogové byli velmi spokojeni, že mohli potěšit a zpříjemnit Vánoce mnoha lidem. 

Poděkování: Žáci, kteří jsou ubytovaní v sociálním zařízení se nemohou bohužel prezenční výuky účastnit. Zaměstnanci ÚSP Domečky musí v nelehkém období Covid opatření zajišťovat výuku našich žáků nad rámec svých povinností, za což jim velmi děkujeme.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a PrŠ Kolowratská


  
 
Zahájení výuky po vánočních prázdninách je v pondělí 4. 1. 2021 pro všechny součásti školy i pracoviště.

Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy

V pondělí 2. 11. 2020 se na základě rozhodnutí vlády škola do odvolání uzavírá. Výuka bude opět probíhat distančně. Bližší informace Vám podají hned jak to bude možné třídní učitělé.

30.10.2020
Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy

Vážení rodiče, dne 11. 11. 2020 rozhodla Vláda České republiky o znovuotevření škol od 18. 11. 2020.

Škola bude v činnosti ve všech součástech a ve všech ročnících prezenční formou vzdělávání (s denní docházkou) včetně střední školy – Praktické školy. 
Bližší informace Vám v pracovních dnech poskytnou třídní učitelé.

V Rychnově n. Kn. 11. 11. 2020
Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy

 Každý podzim se těšíme na společné pouštění draků. Letos jsme se těšili taky. Dočkali jsme se ve čtvrtek 22.10. Počasí nám přálo, ne tak epidemiologická situace. A tak si draka pustila každá třída zvlášť, a jen z dálky jsme pozorovali, komu lítá a komu méně. Draci se snažili, aby byli vidět z daleka a někteří se vznášeli opravdu vysoko. Každá třída si vyrobila ještě dráčka při výtvarné výchově, obdržela za svou snahu sladké i papírové ocenění a dráčky ostatních si může prohlédnout v naší minigalerii na chodbě.

Aktuality - Přehled novinek ze školy

Aktuality - Přehled novinek ze školy