Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Základní informace

Máme 4 oddělení školní družiny, kde děti aktivně tráví volný čas po vyučování.
Dvě oddělení jsou pro žáky základní školy v ulici Kolowratská v Rychnově nad Kněžnou, jedno oddělení je pro žáky základní školy v Kostelci na Orlicí, Komenského 515, a jedno oddělení je pro žáky základní školy speciální v ulici Českých bratří v Rychnově nad Kněžnou.

O zařazení dítěte do školní družiny žádají rodiče písemnou formou na předepsaném formuláři.
Školní družina je v letošním roce stále ještě bezplatnou službou pro žáky a jejich rodiče.
Pro školní družinu platí stejná pravidla jako pro školu / chování,docházka /, o uvolnění žádají rodiče písemnou formou.

Provozní doba školní družiny :

pracoviště Kolowratská                          

Po 6,30 - 7,40 11,40 - 15,15
Út 6,30 - 7,40 11,40 - 15,15
St 6,30 - 7,40 11,40 - 15,15
Čt 6,30 - 7,40 11,40 - 15,15
6,30 - 7,40 11,40 - 15,15
  
pracoviště Českých bratří

Po 6,30 - 7,40 11,40 - 15,00
Út 6,30 - 7,40 11,40 - 15,00
St 6,30 - 7,40 11,40 - 15,00
Čt 6,30 - 7,40 11,40 - 15,00
6,30 - 7,40 11,40 - 15,00

pracoviště Kostelec nad Orlicí
 

Po 11,40 - 14,45
Út 11,40 - 14,45
St 11,40 - 14,45
Čt 11,40 - 14,45
11,40 - 14,45


Během hlavních školních prázdnin z kapacitních důvodů školní družina nefunguje.

Náplň práce ve školní družině

  • hry s hračkami, společenské hry
  • projektové dny
  • malování, kreslení, pracovní činnosti
  • vycházky, exkurze, sportovní akce, výstavy
  • nácvik tanců, zpěvu, básní na besídky
  • procvičování učiva do školy, čtení, psaní domácích úkolů
  • práce na počítači

Veškerá práce se žáky probíhá hravou a oddechovou formou, dbá se na ochranu a bezpečnost každého jedince  i na vhodnou psychohygienu.