Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Velmi nás baví navštěvovat výchovné koncerty Základní umělecké školy v Rychnově nad Kněžnou.
Dne 11. 5 2017 jsme měli opět tu možnost vidět a slyšet vystupující žáky i učitele v nově otevřeném kině, které se nachází v rychnovském Společenském centru.
Překvapilo nás hezké a příjemné prostředí multifunkčního sálu.
Paní učitelka Kateřina Synková nás provázela celým programem s maňáskovou Karkulkou.
Viděli jsme zajímavé hudební vstupy s keyboardem, saxofonem, houslemi, klavírem, harmonikou, zpěvem, baletkou, violoncellem, bubnem a dalšími nástroji. Vystoupil i mladý recitátor s příběhem O červeném a špagetovém svetru.
Všichni jsme si zazpívali lidové písničky za doprovodu klavíru.
Velmi děkujeme rychnovské ZUŠ za připravený program a těšíme se na další hudební zážitky v přáštím školním roce.

Obrázek: 
Oznamujeme, že z důvodu úprav a malování školní budovy v Kolowratské ulici 
dostanou  žáci, kteří chodí jen do této budovy, vysvědčení již v pátek 23. června 2017.
Budou mít tedy o týden delší prázdniny.
Všem ostatním žákům, kteří chodí do školy v ulici Českých bratří, v Kvasinách a v nemocnici, končí výuka v pátek 30. června 2017.

Za krásného teplého počasí se konala v pátek 19.6.2017 v rámci projektu: “ Červená , žlutá, zelená“ dopravní soutěž. Na zahradě naší školy plnili žáci různé disciplíny s dopravní tematikou. Úkoly byly zaměřeny převážně prakticky. Žáci si vyzkoušeli přecházení na přechodu pro chodce, správné reagování na semafor, ošetření drobného poranění i jízdu na koloběžce. Nechybělo ani poznávání dopravních značek či zopakovat si čísla záchranného integrovaného systému. Za splnění úkolů byli všichni žáci odměněni. Akce se vydařila.                                    
   Alena Mitanová

Týden, který byl zaměřen na prevenci nežádoucího chování, jsme pojali jako další projekt.
Do něho jsme zahrnuli akce, které byly zaměřeny na prevenci proti drogám, kouření, šikaně, zaměřili jsme se na správnost etického chování k ostatním lidem i sobě samému.
Máme štěstí, že vztahy v naší třídě jsou dobré a kamarádské.

Obrázek: