Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Zřizovatelem školy je Královéhradecký kraj.
Střední praktická škola jednoletá a střední praktická škola dvouletá
Škola je zařazena do sítě středních škol a byla zřízena za účelem vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
Předmět činnosti školy:
 • Střední vzdělávání a výchova žáků.
 • Příprava na výkon jednoduchých činností.
 • Předprofesní příprava na budoucí povolání.
Vzdělávání žáků probíhá podle redukovaných učebních plánů a s využitím speciálně pedagogických metod.
 
Obory vzdělávání:
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
 • Jednoletý obor pro chlapce a dívky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, absolventy základních škol speciálních a základních škol praktických s kombinovaným postižením, ukončený závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
 • Zaměření na dílenské práce, ruční a strojové šití, rodinnou výchovu, příprava pokrmů, úklid, atd.
 • Absolventi se mohou uplatnit v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech.
 
Učební plán:
Předmět 1.ročník
Český jazyk a literatura 4
Občanská výchova 1
Matematika 3
Hudební výchova 1
Výtvarná výchova 2
Ruční práce 3
Tělesná výchova 2
Rodinná výchova 3
Praktická cvičení 6
Výchova ke zdraví 3
Informatika 2
Celková povinná časová dotace 30
 
 
78-62-C/02  Praktická škola dvouletá
 • Dvouletý obor pro chlapce a dívky se středně těžkým mentálním postižením či lehčím mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, pro který se nemohou vzdělávat v jiném typu zařízení, absolventy základních škol speciálních, základních škol praktických nedokončených, ukončený závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.
 • Zaměření na rodinnou výchovu, práci se dřevem a kovem, ruční a strojové šití, žehlení, háčkování a pletení, práci s počítačem, přípravu pokrmů, stolničení, zahradnické práce, úklidové práce, atd.
 • Absolventi se mohou uplatnit při pomocných pracích v sociální péči a službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství atd.
 
Učební plán
Předmět 1. ročník 2. ročník
Český jazyk a literatura 4 4
Anglický jazyk 1 1
Člověk a svět 1 1
Občanská výchova 1 1
Matematika 2 2
Hudební výchova 1 1
Výtvarná výchova 2 2
Ruční práce 2 2
Tělesná výchova 2 2
Rodinná výchova 6 6
Praktická cvičení 6 6
Výchova ke zdraví 1 1
Informatika 1 1
Celková povinná časová dotace 30 30
 
Činnost školy je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Přihláška a zápisový lístek na střední školu:
 • Přihláškuobdrží uchazeč na své základní škole, také ji lze stáhnout ze stránek MŠMT. či z našeho webu.
 • Údaje v přihlášce musí být potvrzeny ředitelstvím ZŠ a lékařem.
 • Doporučení ke studiu potvrdí SPC či PPP, kde je žák veden.
 • Zápisový lístek obdrží uchazeč na své základní škole a odevzdá ho do 10 dnů na střední školu, kde byl přijat.
 
Dny otevřených dveří pro střední školu: 9. 11. 2023 a 11. 1. 2024.