Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Škola nabízí tyto další služby:
  • Školní družinu
  • Kroužky a nepovinné předměty
  • Přípravný stupeň základní školy speciální
  • Služby klinického logopeda
  • Odbornou rehabilitaci přímo v budově školy