Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

V ZŠ a PRŠ, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská ulice proběhla zajímavá beseda o knize. Besedu uskutečnili manželé Vavříkovi, zástupci Nadačního fondu LEPŠÍ ŽIVOT.

Představili nám poutavé knihy, které nyní děti z naší školy čtou. Zároveň každý žák po přečtení vyplňuje Čtenářský dotazník. Ten se týká obsahu knihy a tím se každý čtenář ihned zapojí do soutěže, která napomáhá v rozvoji čtenářské gramotnosti.

      

       

Na čtvrtek 21. března připadá Světový den Downova syndromu, jinak také přezdívaný Ponožkový den. Oblečením rozdílných ponožek lidé vyjádří alespoň symbolicky podporu lidem postiženým Downovým syndromem.
Datum jednadvacátého března bylo vybráno symbolicky, jelikož Downův syndrom je způsoben trisomií, tedy ztrojením jednadvacátého chromozomu. A ponožky jako symbol jsou zvoleny proto, neboť když se dají patami k sobě, vytvoří dohromady písmeno X, připomínající příčinu tohoto onemocnění, poruchu chromozomu X. Odlišnost ponožek pak symbolizuje odlišnost lidí s Downovým syndromem od těch zdravých.

Děkujeme paní Nadě Zemanové za informace, plakátky a krásné dárečky.


Krásnou Moranu, vyrobenou studenty ze střední školy, donesl průvod z Láně k řece Kněžné. Na mostě jsme Moranu zapálili a vhodili do vody. Symbolicky jsme se tak rozloučili se zimou a přivítali jaro.
V pátek  1. března 2019 jsme si užili v tělocvičně školy karneval. Masky byly opět velmi krásné. K vidění byly masky vězně, indiánů, makové panenky, jednoho z pohádkových veteránů, šašci, sněhulák atd. Předtančení na hudbu svatebního pochodu Mendelssohna – Bartholdyho  v maskách princů a princezen si připravila IX. třída. A pak už jsme se radovali a tancovali všichni dohromady. Děkujeme všem za dobrou náladu a krásné nápady, které jsme viděli na karnevalových kostýmech.
 
Žáci a pedagogové školy, odloučené pracoviště Českých Bratří

   

Planetárium, slovo, které se některým z nás špatně vyslovuje a vlastně ani přesně netušíme, co si pod ním představit. V úterý 5. března jsme se vypravili do Hradce Králové zjistit, co znamená.
Plni očekávání jsme se sešli před sedmou hodinou ranní na vlakovém nádraží v Rychnově nad Kněžnou. Už samotná jízda vlakem pro některé z nás byla zážitkem. Městskou hromadnou dopravou jsme dojeli do blízkosti Velkého náměstí, které jsme prošli křížem krážem a vyběhli a seběhli jsme nespočet schodů. To, co vidíme na vlastní oči, je vždy lepší než to, o čem se pouze učíme nad učebnicí. Už víme, kde je Bílá věž, Kostel sv. Ducha, Klicperovo divadlo i zimní stadion. Podívali jsme se i k soutoku, a už si navždy budeme pamatovat, že se v Hradci Králové vlévá řeka Orlice do řeky Labe, a že u jejich soutoku se můžeme o svačinu podělit s kachnami. Omrkli jsme i vodní elektrárnu zvanou „Hučák“.
Po krátké jízdě trolejbusem, procházce a rychlé svačině jsme se usadili spokojeně do pohodlných sedaček planetária a čekali, co se bude dít. Chvílemi jsme žasli nad spoustou hvězd, které se nad našimi hlavami rozzářily, chvílemi jsme „umírali“ strachem, že ta planeta, co se na plátně neustále zvětšuje, na nás za chvíli spadne. Pro pobavení a vesmírný průlet nám nakonec přednášky pan astronom pustil pohádku O medvědovi a tučňákovi. Tak už víme, že planetárium je celkem zajímavé a pohodlné místo.
Po cestě na vlakové nádraží na nás spadlo pár krupek, ale ani ty nám radost z výletu nezkazily. A už teď se moc těšíme, co dalšího si na nás paní učitelky vymyslí.       

      
 

„Čteme pro radost“, to je heslo naší školní soutěže ve čtení. A jak taková čtenářská soutěž probíhá? Každý žák měl za úkol přečíst ukázku z neznámého textu. Nabídka byla pestrá, odstupňovaná podle věku. Ti nejmenší četli ze svých čítanek, ostatní z knížek Abeceda není věda, Nevšední příběhy pro zvídavé kluky a holky, Julie mezi slovy a Myš dobré naděje. Porota pak každému čtenáři přidělila body a nejlepší čtenář z každého ročníku byl odměněn krásnou knížkou. A kdo letos zvítězil? No přece všichni. Porota sice vyhodnotila nejlepší čtenáře, ale každý, kdo překonal trému a dokázal nahlas přečíst ukázku z knížky před celou školou, byl vítězem.

                

               

             

             

V pondělí ráno jsme šli na Láň, kde jsme měli zimní výcvik. Ve třídě nás přivítala paní učitelka Iveta. Nejprve jsme si ukazovali přes interaktivní tabuli, kteří ptáci u nás přezimují, pak jsme doplňovali pracovní list a lepili jsme. Po svačině jsme šli ven na procházku poznávat, kde ptáčci přezimují a kde přes zimu jedí. V úterý ráno jsme si říkali, co patří do zimního ročního období.  Paní učitelka ukazovala, co patří do zimních sportů, potom jsme ve družstvech doplňovali do pracovního papíru, které roční období máme rádi a které dny jsou zimní. Po svačině jsme si udělali malou procházku. Šli jsme se podívat na zimní stadion na bruslení na ledu. Ve středu ráno jsme si ukazovali, co si oblékáme přes zimu, po svačině jsme šli na zahradu soutěžit. Ve čtvrtek jsme měli malou pauzu, šli jsme si odpočinout na praxi. V pátek jsme si na interaktivní tabuli prohlíželi fotky ze zimního výcviku a opakovali, co jsme všechno dělali. Po svačině jsme výcvik ukončili. Paní učitelka Iveta nám rozdala diplomy a malou odměnu a nakonec nás všechny vyfotila s diplomem. (AK, 2. roč. PrŠ)

    

    

V pátek 25. 1. se všichni žáci pracoviště Kostelec nad Orlicí zapojili v rámci pracovního vyučování do projektu  Recyklohraní – vyrobte si baterkožrouta. Po skupinách se pustili do vytváření a při práci využívali hlavně druhotné suroviny. Práce je bavila a vznikly i pěkné postavičky sloužící ke sběru starých baterií a monočlánků.

    
Čtvrtek 31. 1. 2019 nebyl jen dnem pololetního vysvědčení, ale také to byl projektový den nazvaný
 „ BEZPEČNĚ……“
Na ZŠ v Kostelci nad Orlicí byli žáci rozděleni do tří skupin. První skupina se zabývala problematikou bezpečně pěšky i na kole. Děti si zopakovaly dopravní značky, chování chodců a cyklistů při různých dopravních situacích a povinnou výbavu jízdního kola. Druhá skupina žáků se soustředila na státy střední  Evropy  – Slovensko, Maďarsko a Lichtenštejnsko a třetí skupina objevovala kuchařské recepty a vůně mezinárodní kuchyně.

Všichni se na jednotlivých stanovištích vystřídali a v kuchyňce si každý připravil a upekl dva šátečky z listového těsta s povidlovou a masovou náplní.  Po ochutnávce pokrmů se žáci vrátili do svých tříd, kde se rozdávalo pololetní vysvědčení.

     
VZPoura úrazům
Projekt zaměřený na prevenci úrazů, který se konal v Kostelci nad Orlicí 4. 2. 2019, byl autentický. Lektor kladl vhodné otázky, aby upoutal pozornost dětí. Bylo žádoucí ukázat, jaké využívá člověk s handicapem pomůcky, vybavení domu a jak je obtížné se o sebe starat. Důležitá část byla o možnostech úrazů a jejich prevenci.      
V pondělí 11. února navštívila naši třídu v Kvasinách paní Jana Ledečová z mezinárodní ochranářské organizace A Rocha z pobočky v Dobrém. Tato křesťansko-ekologická nezisková organizace nabízí spoustu zajímavých výukových programů. Využili jsme této nabídky a strávili s žáky příjemné dopoledne na téma: Pobytová znamení živočichů v přírodě. Žáci poznávali volně žijící zvířata, určovali jejich stopy, obydlí, potravu a další jiná znamení, podle kterých můžeme jejich přítomnost v naší přírodě rozpoznat. Paní Ledečová si pro žáky připravila spoustu zajímavých pomůcek, neživých exponátů i aktivit, díky kterým se všichni zapojili do programu a mohli si svoje znalosti ověřit. Bylo to naše první setkání s A Rochou a doufáme, že nebylo poslední. Stačí si vybrat z velké nabídky výukových programů na www.arocha.cz. Moc děkujeme.
Učitelé a žáci Základní školy a Praktické školy Rychnov nad Kněžnou 

V pátek 8. února nás ve škole navštívili paní Jarmila a pan Zbyněk až z Prahy. V rámci projektu VZP „Vzpoura úrazům“ nám přijeli povídat o tom, jak se přihodilo, že svůj život musí trávit na invalidním vozíku. Vyprávěli, jaká nebezpečí na nás číhají v přírodě, na silnici i při sportu a jak je možné nebezpečím alespoň částečně předcházet. Dostali jsme prostor na otázky a zajímalo nás spoustu věcí, například jak náročné je se obléknout, či si nakoupit. Víc než kdy jindy jsme si uvědomili, jaké štěstí máme, že jsme se vážnějším úrazům vyhnuli a že si své zdraví musíme chránit, protože máme jen jedno. Na památku jsme dostali krásné dárky v podobě reflexních pásek, antistresových míčků, pexesa a pracovních listů. Moc děkujeme za milou a přínosnou návštěvu a paní Jarmile a panu Zbyňkovi přejeme co nejméně překážek na jejich cestě životem.

    

S prvním pololetím se žáci na ZŠ Kolowratské rozloučili v rámci projektového dne „Bezpečně ve škole a U nás ve střední Evropě.“ Děti byly rozděleny do družstev, společně pracovaly a vzájemně si pomáhaly, na jednotlivých stanovištích plnily úkoly – poznávaly evropské státy, pamětihodnosti a tradice pomocí interaktivní tabule. Dále žáci přenášeli různými způsoby raněného, učili se jednoduchým způsobem zavázat poraněnou hlavu, seznamovali se se škodlivými a jedovatými látkami kolem nás, procvičovali dopravní výchovu a vařili tradiční jídlo z mezinárodní kuchyně. Dopoledne proběhlo v soutěživé a příjemné atmosféře.


         

  

Jako každoročně jsme se vypravili do zámecké Hladíkovy síně na výstavu betlémů, abychom společně oslavili poslední den školy v letošním roce a naladili se na nadcházející Vánoce. Jako každoročně byla výstava nabitá zajímavými kousky. Kromě betlému naší školy jsme dlouho obdivovali dřevěný betlém vyrobený p. učitelem Borůvkou (to byl ten, kde si Ježíšek sedá) i betlém babičky našeho žáka vyrobený ze šustí. Příští rok snad zahájíme prázdniny stejně.