Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

VZPoura úrazům
Projekt zaměřený na prevenci úrazů, který se konal v Kostelci nad Orlicí 4. 2. 2019, byl autentický. Lektor kladl vhodné otázky, aby upoutal pozornost dětí. Bylo žádoucí ukázat, jaké využívá člověk s handicapem pomůcky, vybavení domu a jak je obtížné se o sebe starat. Důležitá část byla o možnostech úrazů a jejich prevenci.