Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

S prvním pololetím se žáci na ZŠ Kolowratské rozloučili v rámci projektového dne „Bezpečně ve škole a U nás ve střední Evropě.“ Děti byly rozděleny do družstev, společně pracovaly a vzájemně si pomáhaly, na jednotlivých stanovištích plnily úkoly – poznávaly evropské státy, pamětihodnosti a tradice pomocí interaktivní tabule. Dále žáci přenášeli různými způsoby raněného, učili se jednoduchým způsobem zavázat poraněnou hlavu, seznamovali se se škodlivými a jedovatými látkami kolem nás, procvičovali dopravní výchovu a vařili tradiční jídlo z mezinárodní kuchyně. Dopoledne proběhlo v soutěživé a příjemné atmosféře.