Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Začátkem listopadu jsme šli se školou do knihovny. Přišli jsme dovnitř, odložili si věci, pozdravili a posadili se tam, kde bylo místo. Přivítala nás milá paní, která nám vysvětlila, jak jsou knihy označeny a co znamená každá barva. Knih tam bylo opravdu hodně. Byli tam knihy jak pro malé, tak pro větší děti. Paní říkala, že knihy máme vybírat v oddělení podle barev a podle toho, co rádi čteme a co nás zajímá.  Taky nám paní knihovnice říkala nějaké jazykolamy, které známe z dětství a také se nás ptala, jestli ještě nějaké neznáme. Potom nám ukazovala různé knihy, jak je máme správně zařadit a co znamená zkratka na hřbetu každé knihy. Jsou to první písmena autorova jména. Potom se nás zeptala, jestli doma čteme. Přihlásilo se nás docela dost. Pak jsme si mohli prohlédnout knihy, které nás zajímají nebo se nám líbí. Já jsem si vzala knihu o youtuberech. Psalo se tam, jak se doopravdy jmenují, kde bydlí, kolik jim je let a další informace z osobního života. Já jsem tam našla pár svých oblíbenců, které ráda sleduji a nikdy mě nepřestanou bavit. Kniha se mi opravdu líbila, byly tam dva díly, ten druhý jsem si bohužel nestihla přečíst, ale to nevadí. Pak jsem si vzala knihu s různými nápady, například na Vánoce a knihu o tom, co se nosilo dříve a co se nosí teď. Byla taky moc zajímavá a moc se mi líbila. Já mám ráda knihy, kde je honě textu a skoro žádné obrázky. Taky tam nějaká byla, ale už si nevzpomenu, jak se jmenovala, byla moc hezká. Já teď zrovna jednu knihu čtu, jmenuje se Srdíčko. Je to útulek pro koně, o které se majitelé nestarali. Mám zatím přečtenou první kapitolu a je to napínavé. Nejsou tam obrázky a to je na tom nejnapínavější. V knihovně se mi moc líbilo, jako každý rok.  Paní knihovnice byla moc milá, sympatická a byla s ní i legrace. Tento rok sice kočím, ale rozhodně se tam půjdu podívat znovu a třeba si i nějakou tu knihu přece jen půjčím nebo si nějakou koupím. Zrovna mám v plánu pořídit si knihu od Blesku. Jednu už mám. Jmenuje se 50 báječných pohádek + 12 omalovánek. Teď bych si chtěla sehnat knihu Kráska a zvíře, je to moje nejoblíbenější pohádka, tak snad ji seženu. V knihovně to bylo moc hezké. (EM, 9. roč.)


      

           
Již jste letos pekli vánoční perníčky? My, žáci a pedagogové ZŠ Kolowratská, ano. Také jsme vyráběli krásné dřevěné ozdoby, přáníčka a svícny. Dokonce jsme si i zasportovali.  Za splnění úkolů, které se týkaly osobní hygieny, dostávaly všechny děti malinké dárečky – různé kosmetické výrobky. Co říci závěrem? Perníčky nám chutnaly a příští rok si akci určitě zopakujeme.

   

     
V úterý 13. listopadu byl den laskavosti, kterého se zúčastnila i naše škola. Když jsme dětem vyprávěli, co takový den obnáší a zda mají zájem se jej zúčastnit a připojit se tak k dalším žákům z celé České republiky, jednohlasně souhlasily. Vybaveni rukavicemi a sáčky na odpad jsme se tedy vydali uklidit okolí školy. Možná nám to ani nebudete věřit, ale zažili jsme i spoustu legrace a děti krásně spolupracovaly, radily se a pomáhaly si. Nestačili jsme se divit, na jaké „poklady“ jsme narazili, nedaleko zámku byl pohozený i hasicí přístroj, který jsme odnesli do specializované firmy k ekologické likvidaci, a tímto jim děkujeme za spolupráci. Během hodiny a půl jsme nasbírali deset plných odpadkových pytlů.
Laskavost plodí laskavost a věříme, že děti už jen tak papírky na ulici nepohodí, když si na vlastní kůži vyzkoušely, kolik práce a úsilí je úklid stál.

    

V polovině října byli naši vycházející žáci v rámci soutěže ŠKOLA HROU pozvání do OU v Opočně (SPŠ, OŠ, ZŠ Nové Město n. Met. - pracoviště Opočno) vyzkoušet si činnosti zastupující jednotlivé učební obory. Naše dvě družstva na vlastní kůži vyzkoušela práci automechaniků, opravářů, pekařů, cukrářů, šiček, pečovatelů a dalších. Žáci vlastnoručně upletli housku, vymodelovali dortovou ozdobu, naaranžovali podzimní dekoraci, vyměnili kolo u auta, vyčistili svíčky, nakrmili slaměné tele... Prostě měli opravdu nabité dopoledne. Mimo jiné si také prohlédli prostory školy, ubytovací zařízení, jídelnu, potencionální vyučující i  možné spolužáky a v neposlední řadě vyzkoušeli dojíždění do školy. Vrátili se velmi spokojeni a s jasnější představou o svém dalším vzdělávání.

       

   

V říjnu jsme se vypravili na krásnou výstavu „Mezi lvem a orlem“ do Muzea a galerie Orlických hor v rychnovském zámku. Nejenže nám pomohla zapamatovat si některé historické milníky, ze kterých jsme zkoušeni, ale i oslavit 100. výročí založení republiky a představit si, jak to asi v těchto dnech před sto lety vypadalo na Rychnovsku. Prohlédli jsme si i dobové fotografie a předměty a připomněli si, že výstava nemusí být jen poučná, ale i zábavná. Strávili jsme zde dvě opravdu fajn hodiny.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení Muzea a galerie Orlických hor za pořádání super výstav.  Naše velké díky patří především muzejní pedagožce Mgr. Martině Marxové, která pro nás nachystala bezvadný program. Moc jsme si to užili a už se těšíme na příště.

Na tuto otázku nám odpověděli dne 26. 10. 2018 příslušníci HZS v Rychnově nad Kněžnou, které pravidelně každý rok navštěvujeme, a to velice rádi. V rámci projektového dne „Chování obyvatelstva při mimořádných událostech“ jsme si prohlédli vozový park, vybavení zásahových vozidel, posadili se za volant hasičského auta a na chvíli jsme se stali těmi, co pomáhají a zachraňují. Měli jsme možnost vyzkoušet si i plynové masky, ověřit si, že dokážeme přivolat pomoc a víme, co dělat v případě požáru nebo povodní.

Děkujeme touto cestou všem pracovníkům rychnovského HZS, kteří se nám ochotně věnovali, a těšíme se za rok opět na viděnou.          

Dne 31.10.2018 u nás na ZŠ Komenského v Kostelci nad Orlicí proběhl dýňový den. Ze zámeckého parku jsme si přivezli spoustu dýní. Z některých jsme uvařili polévku a upekli sladké muffiny a z ostatních vydlabali strašidla, která zdobí vchod před školou. Celá akce se dětem moc líbila. Připomněli jsme si tak anglosaský lidový svátek Halloween a naše Dušičky - památku zesnulých.

      

V pátek 19. 10. 2018 jsme využili pozvání od pana starosty a s žáky ZŠ se šli podívat na slavnostní otevření městského stadionu v Kostelci nad Orlicí. Pro návštěvníky byl připraven bohatý sportovní program. Vystupovali zde Mažoretky Marlen, žáci Základní školy Gutha- Jarkovského se skladbou „Švihadla včera a dnes“, oddíly gymnastiky TJ Sokol Kostelec nad Orlicí a DDM Kostelec nad Orlicí a ve skateparku proběhly exhibice vybraných jezdců extrémních sportů.

I když nám počasí moc nepřálo, ukázky jednotlivých disciplín se nám všem moc líbily. Žáci si mohli vyzkoušet skok do dálky, běh na 60 metrů na nové dráze. Už se všichni moc těšíme, jak budeme stadion využívat v hodinách tělesné výchovy.

      

Edukační program k výstavě „Mezi lvem a orlicí: Rychnovsko a vznik samostatného Československa“

 

V pátek 12.10.2018  jsme se vydali s dětmi ze ZŠ do Rychnova nad Kněžnou na zámek, kde byla připravena výstava ke stému výročí založení republiky. Na začátku výstavy nás přivítala mladá slečna, která nás prováděla celou výstavou. Její vyprávění bylo velmi poučné a zajímavé. Na výstavě bylo k vidění i spousta zajímavých artefaktů – od dobového oblečení po staré hračky, ale třeba i staré písanky. Na závěr poutavého vyprávění o historii naší země a jejímu vzniku, bylo pro děti připraveno opakování hranou formou. Na konci si každý vyplnil kreslený komiks s orlem a lvem v hlavní roli.

Celý program se nám všem moc líbil. Před obědem jsme se vrátili zpět do Kostelce nad Orlicí plni dojmů a vědomostí.


      

Podzim je tu. Příroda se začíná barvit, ptáci odlétají do teplých krajin a děti pouští draky.
A přesně takový podzimní den jsme si užili 9. října ve speciální škole. Sice nebylo zrovna moc větrno, nicméně většina draků se alespoň na malou chvíli proletěla vzduchem. Všichni žáci se proběhli, radovali se z úspěchů a vzájemně se povzbuzovali. A my dospělí jsme je v tom nenechali.  Po návratů mnozí ještě plní dojmů draky a dráčky výtvarně ztvárňovali a nebo si o nich četli a zpívali.  Tak zase za rok!

V září jsme byli pilní. Nasbírali jsme spoustu kaštanů a žaludů. V Častolovické zámecké mini ZOO domluvila paní učitelka Krčmářová výměnný obchod. Kaštany za prohlídku. V pátek 5. 10. jsme spojili příjemné s užitečným. Navštívili jsme mini ZOO, podívali se za zvířátky a ještě jsme stihli i podzimní výstavu ovoce, zeleniny a květin v častolovickém sokolském areálu. Obdivovali jsme letošní krásně zbarvenou úrodu plodů i nádherná aranžmá květin. Bylo slunečné počasí a celé putování do Častolovic se vyvedlo. Zážitky a náměty jsme využili v hodinách slohu, prvouky, výtvarné výchovy i pracovního vyučování.

     

Projekt „Naše zahrada“ nám umožňuje dostat se do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou. Proto jsme opět navštívili tradiční podzimní zahrádkářskou výstavu „Zahrada východních Čech“ v Častolovicích.
Čekala nás podívaná plná aranžovaných květin, podzimních dekorací, ovoce a zeleniny. Zapojili jsme se do hlasování o nejkrásnější podzimní misku. V prostorách zahrady byla k vidění zahradní i zemědělská technika. Ve venkovních stanech nám chovatelé nabídli ukázku ze své činnosti, viděli jsme včelaře s úly pilných včelek, drobná domácí zvířata a ptáky, např. holuby, andulky.
Inspiraci jsme hledali při prohlídce podzimních prací dětí a žáků místní základní školy.
Výstavu jsme si užili a již nyní se těšíme na její příští ročník.

studenti praktické školy
     
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
- škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
zve na Dny otevřených dveří, které se konají 15. 11. 2018  od 8,00 h. – 14,30 h. a  10.  1. 2019  od 8,00 h. – 14,30 h.
 
  PRACOVIŠTĚ ŠKOLY:
 
  • Kolowratská 485, Rychnov nad Kněžnou
  • Komenského 515, Kostelec nad Orlicí
  • Českých bratří 1388, Rychnov nad Kněžnou
  • Kvasiny 340
 
    Kontakty :  
Mgr. Monika Čapková - 494 534 203, 728 941 931
Mgr. Ludmila Brandejsová - 494 535 594
Mgr. Romana Breklová - 494 323 618

V pátek 21. září bylo ještě krásné, téměř letní, počasí a my jsme se vydali na sportovní klání do Kostelce nad Orlicí. V krásném areálu kempu u koupaliště jsme se sešli se žáky z Kostelce nad Orlicí, Dobrušky a Rokytnice v Orlických horách, abychom poměřili své síly a dovednosti v desetiboji.  Byli jsme rozděleni na starší a mladší žáky a závodili jsme v deseti disciplínách. Paní učitelky pro nás připravily, mimo jiné chůzi na chůdách, postřehový závod, skákání v pytli, hod na plechovky nebo házení šipek. Procvičili jsme nejen svaly, ale i mozkové závity při otázkách z dopravní výchovy a zdravovědy.

Celé dopoledne panovala kamarádská a veselá nálada a my si ji užívali v nádherné přírodě.  Všichni zvládli závod na jedničku a v družstvech probíhala perfektní spolupráce. A jako bonus starší žáci z naší školy Kolowratská 485, Rychnov nad Kněžnou vybojovali krásné třetí místo a odnesli si hodnotné ceny.

Už teď se všichni těšíme, až se za rok zase setkáme.