Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Na tuto otázku nám odpověděli dne 26. 10. 2018 příslušníci HZS v Rychnově nad Kněžnou, které pravidelně každý rok navštěvujeme, a to velice rádi. V rámci projektového dne „Chování obyvatelstva při mimořádných událostech“ jsme si prohlédli vozový park, vybavení zásahových vozidel, posadili se za volant hasičského auta a na chvíli jsme se stali těmi, co pomáhají a zachraňují. Měli jsme možnost vyzkoušet si i plynové masky, ověřit si, že dokážeme přivolat pomoc a víme, co dělat v případě požáru nebo povodní.

Děkujeme touto cestou všem pracovníkům rychnovského HZS, kteří se nám ochotně věnovali, a těšíme se za rok opět na viděnou.