Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Poslední školní prosincový čtvrtek se v ZŠ a PRŠ Kolowratská, Rychnov nad Kněžnou sešli rodiče a žáci k předvánočnímu setkání a tvoření. Děti ze všech tříd si připravily program, včetně vánočních koled a písní. Krásné pohádky zahráli naši malí herci s velikým nasazením (O Šípkové Růžence, Polámal se mraveneček). V druhé části dopoledne se rodiče s dětmi rozešli do tříd, kde společnými silami vyráběli svícny, dřevěné ozdoby, ozdoby z koření,  občerstvili  se dobrůtkami a kávou, či čajem  v kavárně.  Konec celé akce se nesl v duchu zvědavých dotazů rodičů: „A co příští rok?  Pozvete nás opět?“  Předběžná odpověď zní.  „Ano“.

Co říci závěrem?  Celé představení jsme s velkým úspěchem hráli v lednu i pro vybrané třídy ZŠ Javornická a ZŠ Masarykova.

     

     

V pátek 12. 1. jsme šli sáňkovat k altánku. Všichni jsme se vozili na sáňkách, bylo to prima. Na kopci byli také postavení sněhuláci, kterým jsme se museli vyhýbat. Všichni soutěžící museli dojet k paní učitelce, aby dostali body. Dojeli tam skoro všichni. Kdo chtěl, mohl jezdit z prudkého kopce a ti, co nechtěli, jezdili z menšího.  Všem se to líbilo a všichni dojeli do cíle. Sáňkování bylo bezva. (V.K., 9. roč.)


    
Počasí v pátek 11.ledna přímo vybízelo vyrazit ven. A tak se žáci i učitelé ze ZŠ  a PŘŠ Kolowratská, odloučené pracoviště Českých bratří, vydali na nedaleký kopec. Na svahu bylo možno vidět rychlou závodní jízdu, opatrné kličkování, jízdu v tandemu i závody s hromadným startem. Bylo slyšet výskání, křičení a hlavně smích. Všichni si zimní dovádění užili dosytosti. Za svůj um byli žáci drobně odměněni a pokud počasí dovolí, snad si podobnou akci ještě zopakujeme.
Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
- škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

Vás zve na již 2. Den otevřených dveří, který se koná 10. 1. 2019 od 8,00 hod. - 14,30 hod.

Pracoviště školy:
  • Kolowratská 485, Rychnov nad Kněžnou - kontakt Mgr. Monika Čapková 494 534 203, 728 941 931
  • Komenského 515, Kostelec nad Orlicí - kontakt Mgr. Romana Breklová 494 323 618
  • Českých bratří 1388, Rychnov nad Kněžnou - kontakt Mgr. Ludmila Brandejsová 494 535 594
  • Kvasiny 340

Základní školu a Praktickou škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská, odloučené pracoviště na Láni, navštívili 4. ledna 2019 opět TŘI KRÁLOVÉ. Přinesli  zlato, kadidlo a myrhu, jako každý rok. Pak jsme ještě ochutnali cukroví  a všichni dohromady jsme si popřáli šťastný nový rok. To také přejeme všem našim příznivcům a spolupracovníkům.
žáci a pedagogové školy
Co je „Středověká hrnčířská ulička“? To je projekt Muzea a galerie Orlických hor o tom, jak ve středověku vznikala keramika vyráběná ručně i na hrnčířském kruhu, jak se stavěla pec a keramika se v ní vypalovala. Naši žáci z pracoviště Kostelec n. O. se tohoto projektu zúčastnili 12. prosince. Výklad byl obohacen obrázky, ukázkami keramických vykopávek, skládačkami. V závěru žáci vypracovali pracovní list. Budou o něco chytřejší?
Po „Uličce“ jsme měli možnost podívat se i do prostoru Muzea krajky na krásné výrobky našich babiček i současných krajkářek.

      
5. prosince, je den kdy chodí Mikuláš. Tradičně jako každý rok navštívil i naší školu. Děti měly připravené básničky, za které dostaly od andílka nadílku v podobě sladkostí  a ovoce. Nechyběl ani čert,  který postrašil zlobilky.

    
Tak jako každoročně zavítal do naší školy den před svým svátkem Mikuláš. Všichni jsme jej uvítali písničkou. Měl s sebou dva krásné anděly a bandu čertů, kteří nápadně připomínali žáky a žákyně IV. třídy (asi je opravdu vzali do pekla, protože na mikulášskou besídku nedorazili :-)). Mikuláš pokáral zlobivce, pochválil hodné a rozdal balíčky se sladkostmi. Snad se ukáže i příští rok.

     
    

Prý ne! Na tuto i další všetešné otázky odpověděly nám, žákům III. třídy pracovnice rychnovského archívu. Dozvěděli jsme se například, jak vypadala naše škola před 100 lety, jaké měli tenkrát žáci učebnice, vysvědčení, kam se zapisovali zlobilové. Viděli jsme nejen spoustu tenoučkých dokumentů, ale i opravdu tlustých knih. Všechny archiválie (jak už víme) mají archiváři poskládány v regálech, které jezdí. To se nám, spolu s výtahem na knihy, líbilo nejvíc.

Děkujeme!!!


       
       

Vycházející žáci si byli v prosinci obhlédnout SŠ a ZŠ v Hořicích, na kterou by se mohli po ukončení základního vzdělání přihlásit. Nabízí spoustu zajímavých oborů -  zedník, zemědělec, malíř, pečovateka, brašnář, čalouník. Uvidíme po Vánocích, jak se naši deváťáci rozhodnou...    
   
   

  
Svatý Mikuláš měl ve středu 5. 12. příliš mnoho starostí, proto do naší speciální školy na Láni zavítal až v pátek. Alespoň bylo více času docvičit říkanky a písničky, vyzdobit třídy a napravovat hříchy. Mikuláš si tentokrát přivedl pekelníky rovnou dva. Pytle byly nachystány, ale naštěstí nebyly třeba. Žáčci  totiž recitovali a zpívali z plna hrdla, slibovali polepšení a předváděli vzornou školní práci. Tak snad jim to tak vydrží!
Dne 11. 12. 2018 jsme navštívili Výstavu betlémů v Hladíkově síni Kolowratského zámku. Moc se nám tam líbilo. V dalších dnech tohoto a příštího týdne si budou prohlížet krásné betlémy i naši spolužáci z jiných tříd.
Žáci devátého ročníku se vypravili na Jarmark do SŠ a ZŠ Žamberk, kam by mohli nastoupit po ukončení naší školy. Jak se jim tam líbilo popisuje ve svém článku jedna z našich deváťaček.

 Dne 28. 11. jsme jeli do Žamberka. Ráno nás vyzvedl pán ze žamberecké školy a jeli jsme ještě do Kostelce pro dva žáky. V Žamberku nás přivítala paní Bednářová, něco nám prvně řekla o škole a pak jsme šli do patra, kde jsou třídy jednotlivých oborů. Nejdřív jsme šli k zedníkům, kde nám žáci něco řekli o oboru. Potom jsme šli k řezníkům, a tam nám taky něco řekli a ještě jsme si mohli ochutnat jejich výrobky, co dělají na praxi. A potom jsme mohli chodit po škole. Dole byl prodej věnců a uzeniny. Bylo tam i občerstvení, kde prodávali sladkosti, bramboráky a langoše. Kluci si byli zasportovat v tělocvičně, boxovali do pytle a Andrej tam zkoušel salta. Salta ho tam učil i pan učitel. No a pak jsme jeli domů. Mně se tam nelíbilo, nechodila bych tam.


      

PF 2019
Speciální škola Českých bratří