Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Poslední školní prosincový čtvrtek se v ZŠ a PRŠ Kolowratská, Rychnov nad Kněžnou sešli rodiče a žáci k předvánočnímu setkání a tvoření. Děti ze všech tříd si připravily program, včetně vánočních koled a písní. Krásné pohádky zahráli naši malí herci s velikým nasazením (O Šípkové Růžence, Polámal se mraveneček). V druhé části dopoledne se rodiče s dětmi rozešli do tříd, kde společnými silami vyráběli svícny, dřevěné ozdoby, ozdoby z koření,  občerstvili  se dobrůtkami a kávou, či čajem  v kavárně.  Konec celé akce se nesl v duchu zvědavých dotazů rodičů: „A co příští rok?  Pozvete nás opět?“  Předběžná odpověď zní.  „Ano“.

Co říci závěrem?  Celé představení jsme s velkým úspěchem hráli v lednu i pro vybrané třídy ZŠ Javornická a ZŠ Masarykova.