Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Minulý čtvrtek jsme byli v Rychnově v muzeu. Tam jsme si prohlíželi různé pokoje z minulého století. Také tam bylo různé nádobí, některé bylo pro chudé, některé pro bohaté. Chudí měli nádobí ze železa a ze dřeva. Bohatí měli více moderní porcelánové nádobí uložené ve skleníku. V modernějších domácnostech měly dámy i svůj salonek na čaje a pro hosty. V druhé polovině programu jsme kreslili po skupinkách pokojíčky, které jsme viděli. Pak jsme poznávali jídlo podle receptů a bavili se o stolování. Bylo to zajímavé a mě to bavilo. (TS, 8. roč.)

         

Vystoupení našich žáků shlédly nejdříve děti z MŠ Láň a po nich senioři z Klubu seniorů RK. Dle výrazu v jejich tvářích a velikosti potlesku lze předpokládat, že se představení líbilo jak malým, tak větším divákům :-).

      
Na konci dubna jel jako již tradičně p. učitel Borůvka s nejlepším "kutilem" naší školy na dílenskou soutěž do Hradce Králové. Soutěžící měli za úkol dle technického výktesu vyrobit parník. Gratulujeme Martinovi, jehož loď plavala nejlépe a přivezla naší škole 1. místo.

   

 Letošní Den Země proběhl na naší škole dne 26. 4. 2019. Tentokrát jsme se vydali do DDM v Rychnově nad Kněžnou, kde pro nás měli připravený program k ochraně naší planety. Žáci spolupracovali ve skupinkách společně s kantory.  Pomocí tabletu odpovídali na otázky týkající se přírody a ekologie. Soutěž byla napínavá, bodovala se nejen správnost, ale i rychlost odpovědí. Dále se děti seznámily s exotickými zvířaty např. chameleonem, užovkou červenou, želvou suchozemskou…  Téměř všichni překonali svůj ostych a strach z kontaktu se zvířetem. V parku byla pro děti poznávací soutěž ohledně živočichů a jejich prostředí, ve kterém žijí. Zakončením tohoto dopoledne si žáci připravili chléb s medvědím česnekem a bylinkovým čajem. Dopoledne proběhlo v soutěživé a kamarádské atmosféře.


         

         

V pondělí 29. 4. 2019 jsme byli pozváni na Výchovný koncert ZUŠ Rychnov nad Kněžnou v místním KINĚ. Každý rok se na něj těšíme. Letos nás programem prováděl Křemílek, který hledal svého kamaráda Vochomůrku. Doprovázel nás zajímavě komponovaným programem, ve kterém se prolínaly  promítané úryvky z  pohádek s vystoupeními mladých umělců, kteří zahráli či zazpívali melodii k dané ukázce. Nechyběl ani tanec a divadlo dětí z dramatického oboru. Křemílek si pro žáky připravil nejednu hudební hádanku a naši žáci si v jejím řešení vedli skvěle. Kdo první správně odpověděl, za odměnu dostal papírovou čepičku, jakou má Večerníček ve své animované znělce. Všechno dobře dopadlo, Křemílek našel svého Vochomůrku a my jsme s pocity dobré nálady a broukáním si hezkých známých melodií odcházeli zpět do naší školy. Děkujeme velice ZUŠ za její šíření kulturních poznatků, protože nás to opravdu obohacuje.
Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská již zažila na školní zahradě Rej čarodějnic v pátek 26. 4. 2019. Děti i dospělí měli krásné kostýmy a společně na módní přehlídce ukázali, jak jim to sluší. Pak si zatančili, jako každý rok, na hudbu písně Saxana  společný tanec.  Také si společně zakouzlili a opekli buřty. Na reji byla báječná atmosféra a všichni se těší zase na další rok.

Krásná velikonoční výzdoba naší školičky vznikla ve spolupráci všech žáků na projektovém dni.  Nasazení našich žáků neznalo mezí a jak je dobrým zvykem, ti starší pomáhali mladším. Touto krásnou akcí jsme zahájili svátky jara. Po skončení výzdoby jsme se ještě zúčastnili slavnostního otevření renovovaného atletického stadionu.
 

             

            

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
 
Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485, rozhodla v souladu s § 59 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání v oboru Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 a Praktická škola dvouletá 78-62-C/02.
 
Seznam uchazečů
Praktická škola jednoletá 78-62-C/01
Uchazeč Výsledek řízení
04/2019 přijat
11/2019 přijata
12/2019 přijat
13/2019 přijat
 
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02
Uchazeč Výsledek řízení
05/2019 přijata
06/2019 přijata
07/2019 přijata
08/2019 přijata
09/2019 přijata
10/2019 přijata
 
Upozornění
Upozorňuji, že dle § 60 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění musí uchazeč nebo zákonný zástupcenezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.
 
 Mgr. Monika Čapková, ředitelka školy

Když je takový krásný den jako dnes, chce se jednomu až zpívat. A chtělo se. A nejen jednomu, ale hned dvaadvaceti žákům a studentům z odloučeného pracoviště na Láni. Poslední den před velikonočními prázdninami proběhla na Láni tradiční pěvecká přehlídka Duhový kanár. Zpěváci si připravili písničky známé i pro ostatní úplné novinky. Velmi povedená byla píseń Žabka a kytara, Grónská písnička nebo Housenka Emila. Za zmínku jistě stojí i dokonalé provedení písně Tereza v podání Pavla F. Odměnou za nebojácné výkony byl nejen potlesk diváků, ale také kanáří placka. Pro  zpěváky i diváky byl připraven ještě poslechový kviz a hudební pexeso. Nechyběla ani společná písnička a tanec. O překvapení na závěr se postarali kluci z IX. třídy, kteří si přinesli pomlázky a vyšlehali přítomné dívky a ženy. 
V pátek 12. 4. 2019 jme vyjeli my žáci a učitelé ze Základní školy a Praktické školy, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská na exkurzi do Častolovic. Letošní 19. Velikonoční výstava nás opět potěšila. Prohlédli jsme si různě naaranžované velikonoční dekorace, svou vůní nás přivábily hyacinty a narcisy, které byly v chodbě sokolovny naskládány v barevné kompozici na stěnách. Hlasovali jsme o krásné velikonoční vajíčko, prohlédli jsme si velikonoční tradice a obrázky, prošli jsme zahradou a vnímali krásy velikonočního zboží, které nabízeli prodejci. Potkali jsme spoustu kamarádů a všichni jsme se již naladili na velikonoční svátky. Děkujeme organizaci zahrádkářů z Častolovic za jejich nápady a každoroční snahu obohatit region o něco pěkného. Tak zase příští rok na viděnou!
Zvířata nás lidi provázejí životem už od nepaměti. Slýcháme o nich často v různých příslovích, rčeních a pořekadlech. Není tedy divu, že právě zvířata se stala hlavním tématem čtenářské soutěže na odloučeném pracovišti Českých bratří. Žáci tříd základní školy a střední praktické školy si vybrali dle svých čtenářských schopností různě obtížné texty doplněné obrázky. Po několikadenní přípravě před publikem přednesli, co s velkou pílí a snahou natrénovali. Mezi čtením nechyběla hudebně pohybová chvilka s tanečky v rytmu písní o zvířátkách. Všichni si tak připomněli probouzení se jarní přírody k novému životu. Čtenáři si odnášeli zasloužený potlesk, zápich zajíčka i záložku do své oblíbené knížky. 

Na konci března byla u nás ve škole soutěž ve zpěvu. Nejprve nás paní učitelka Pupsová uvítala a představila porotu. Potom jsme se rozezpívali a začali soutěžit. Nejdřív zpívala první třída, my deváťáci až na konec. Měla jsem hroznou trému, ale ten zážitek je nezapomenutelný. Když všichni dozpívali, porota vyhlásila vítěze. Ti dostali medaile a společně nám ještě zazpívali. Všichni se k nim postupně přidali. Tento rok se soutěž ve zpěvu opravdu povedla, byla zase trochu jiná, než loni, ale bavila mě. Takové akce mi budou příští rok, až budu na jiné škole, chybět. Nezapomenu na to, že to je legrace a chce velkou odvahu, postavit se před lidi a zpívat. Také jsem měla trému, opravdu velkou, ale stačí jenom překonat strach, a potom se to dá zvládnout, i když si myslíte, že to nezvládnete. Moc se mi to líbilo a příští rok se přijdu podívat, bude mi to opravdu chybět ze všeho nejvíce. (EM, 9. roč.)

      

Dne 21. 3. jsme se zúčastnili velmi zajímavé přednášky a besedy v knihovně v Kostelci nad Orlicí. Prohlédli jsme si pěkné obrázky ilustrátorky Sylvy Francové a seznámili jsme se s knihami, které ilustrovala. V dalším bloku jsme shlédli video o ostrově Borneu. Dozvěděli jsme se mnoho poznatků o nádherné přírodě a živočišném a rostlinném světě tohoto ostrova. V poslední části jsme popustili uzdu své fantazii a snažili se ve skupinkách temperovými barvami zachytit přírodní krásu Bornea. Beseda se nám moc líbila.

    

Které zoubky jsou veselé? No přeci ty zdravé! Abychom věděli, jak zoubky správně čistit a pečovat o ně, a že je netřeba se zubaře bát, nám přišli vysvětlit dvě sympatické budoucí zubařky. Viděli jsme obrázky zdravých, ale i nemocných zubů a dásní, objasnili jsme si, jaké druhy zubních kartáčků existují a jak je správně používat. Měli jsme možnost si vše naučené i vyzkoušet. Díky preventivnímu programu DM drogerie Veselé zoubky jsme dostali balíčky s kartáčkem, zubní pastou, žvýkačkami a přesýpacími hodinami. Tak nám nadšení snad vydrží a budeme se o zoubky správně starat i doma.