Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 


V pondělí 29. 4. 2019 jsme byli pozváni na Výchovný koncert ZUŠ Rychnov nad Kněžnou v místním KINĚ. Každý rok se na něj těšíme. Letos nás programem prováděl Křemílek, který hledal svého kamaráda Vochomůrku. Doprovázel nás zajímavě komponovaným programem, ve kterém se prolínaly  promítané úryvky z  pohádek s vystoupeními mladých umělců, kteří zahráli či zazpívali melodii k dané ukázce. Nechyběl ani tanec a divadlo dětí z dramatického oboru. Křemílek si pro žáky připravil nejednu hudební hádanku a naši žáci si v jejím řešení vedli skvěle. Kdo první správně odpověděl, za odměnu dostal papírovou čepičku, jakou má Večerníček ve své animované znělce. Všechno dobře dopadlo, Křemílek našel svého Vochomůrku a my jsme s pocity dobré nálady a broukáním si hezkých známých melodií odcházeli zpět do naší školy. Děkujeme velice ZUŠ za její šíření kulturních poznatků, protože nás to opravdu obohacuje.