Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

„Čteme pro radost“, to je heslo naší školní soutěže ve čtení. A jak taková čtenářská soutěž probíhá? Každý žák měl za úkol přečíst ukázku z neznámého textu. Nabídka byla pestrá, odstupňovaná podle věku. Ti nejmenší četli ze svých čítanek, ostatní z knížek Abeceda není věda, Nevšední příběhy pro zvídavé kluky a holky, Julie mezi slovy a Myš dobré naděje. Porota pak každému čtenáři přidělila body a nejlepší čtenář z každého ročníku byl odměněn krásnou knížkou. A kdo letos zvítězil? No přece všichni. Porota sice vyhodnotila nejlepší čtenáře, ale každý, kdo překonal trému a dokázal nahlas přečíst ukázku z knížky před celou školou, byl vítězem.