Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Stejně jako na všech středních školách, tak i na naší střední praktické škole jednoleté a praktické škole dvouleté probíhaly v posledních dnech závěrečné zkoušky. V letošním školním roce studium ukončilo celkem jedenáct žáků, kteří své dovednosti předvedli nejprve při praktických zkouškách.
Žáci vykonávali zkoušky dle obsahu výuky praktických cvičení, která probíhala v prostorách školy nebo na pracovištích u smluvních partnerů školy. Ti žáci, kteří absolvovali praktická cvičení prostřednictvím neziskové organizace PFERDA v tréninkové kavárně Láry Fáry nebo ve cvičné kuchyňce v prostorách školy, připravili pokrm - „Jemnou vajíčkovou pomazánku“ a prostřeli ke svátečnímu stolu. Úklidové práce předvedli žáci, kteří vykonávali praktická cvičení v rámci Sociálních služeb města Rychnov nad Kněžnou v penzionu Eliška, v Děkanství Rychnov nad Kněžnou a ve Stacionáři sv. Františka – Rychnov nad Kněžnou.
Teoretické zkoušky probíhaly pod dozorem zkušební komise v čele s panem učitelem ze žambereckého učiliště Tomášem Čečetkou. Žáci prokázali znalosti především z oblasti rodinné výchovy a výchovy ke zdraví. I přes velkou nervozitu žáků byly výsledky zkoušek úspěšné. Všichni zdárně ukončili studium a mohou se těšit na zasloužené prázdniny.