Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Dne 27. 1. jsme navštívili Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou s edukačním program pod názvem „Skokem lesem“. Mgr. Martina Marxová nás s názornými, ozvučenými vycpaninami zvířat zavedla do lesa. Hlavními hrdiny programu byla veverka, kuna, jezevec, srnec, výr a také myšice. Děti si mohly poměřit svou ruku se stopou skutečného medvěda, zachycenou v lesích okolo Žamberka.  
Projektový den Bezpečně ve škole + U nás v Evropě 

files/WhatsApp_Video_2023-02-02_at_12_15_07.mp4Krok za krokem celým rokem je název školního projektu, který provází naše žáky během celého školního roku. Upevňuje mezipředmětové vztahy, prostupuje různými vzdělávacími oblastmi. Prvními dílky celoroční skládačky jsou Pekelné snažení a Andělské těšení v prosinci. V lednu pak následuje Návštěva z daleka. Jistě už správně tušíte, že jde o tři mudrce z východu, kteří se přišli poklonit právě narozenému Ježíškovi a přinesli mu vzácné dary. A tito tři obchází i naše, už trochu odrostlejší, dětičky. Celá škola se na jejich příchod pečlivě připravuje - vyrábí, maluje, povídá si a čte. A když návštěva dorazí, obdaruje děti a dospělé a potom si společně zazpívají. Hezká tradice!
Po novém roce jsme zopakovali vánoční besídku. Naši žáci zopakovali představení pro ZŠ Masarykova a ZŠ Javornická. Vánoční besídku jsme zahájili společným zpíváním. files/Vánoční besídka 5.1.2023/Zpivani_1.mp4

files/Vánoční besídka 5.1.2023/Zpivani_2.mp4

Sólo zpívala Andrejka s Káťou :-)

files/Vánoční besídka 5.1.2023/Zpivani_3.mp4

files/Vánoční besídka 5.1.2023/Zpivani_4a.mp4

Sólo zazpíval Toník :-)

files/Vánoční besídka 5.1.2023/Zpivani_4b.mp4

files/Vánoční besídka 5.1.2023/Zpivani_5.mp4Následovala pohádka, kterou si připravili nejmenší žáčci naší školy, tedy 1. a 2. ročník. Děti nacvičily pohádku O veliké řepě. 

files/Vánoční besídka 5.1.2023/O_velike_repe.mp4


Po pohádce následovala taneční sestava tanečního kroužku.

files/Vánoční besídka 5.1.2023/Tanecni_krouzek.mp4


Vánoční besídku zakončili žáci divadelního kroužku, kteří nacvičili Nezbednou pohádku.

files/Vánoční besídka 5.1.2023/Nezbedn_pohdka_1.mp4

files/Vánoční besídka 5.1.2023/Nezbedn_pohdka_2.mp4

files/Vánoční besídka 5.1.2023/Nezbedn_pohdka_3.mp4

files/Vánoční besídka 5.1.2023/Nezbedn_pohdka_4.mp4


Tento týden každá třída peče vánoční cukroví na pohoštění na blížící se besídku.