Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

          
Ve středu 25. 10. 2017 proběhl na odloučeném pracovišti v Kostelci nad Orlicí projektový den „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. V rámci projektu děti navštívily místní hasičskou zbrojnici, kde od profesionálního hasiče získaly veškeré informace o práci hasičů, ale také si mohly prohlédnout požární techniku.
Ve škole se pak žáci dozvěděli, jak se mají zachovat při mimořádných událostech, jak  komunikovat s jednotlivými složkami Integrovaného záchranného systému, jak se zachovat při evakuaci a také jak si zabalit evakuační zavazadlo.
Získané vědomosti si pak ověřili na praktických činnostech.