Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Dne 1. července 2017 došlo ke sloučení naší školy se Základní školou v Kostelci nad Orlicí, Komenského 515.
Ředitelství přebírá Základní škola a Praktická škola, Kolowratská 485. Jde o administrativní záležitost.
Jinak vše zůstává tak, jak bylo, provoz obou škol se nemění a je zachován jako v loňském roce.