Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

ZÁPIS DO ŠKOLY

Od 1. 4. 2018  – do konce června 2018

Jsme základní a střední školou zřízenou dle § 16, odst. 9 školského zákona, která je určena pro vzdělávání žáků a studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami.

Součástmi školy je:

 1. základní škola
 2. základní škola speciální
 3. základní škola při nemocnici
 4. střední praktická škola jednoletá
 5. střední praktická škola dvouletá
 6. školní družina.
                                                                               

Přednosti školy:                                                                                           

 • malá rodinná škola, nadstandardní služby
 • malý počet žáků ve třídách, kvalitní individuální práce
 • speciální pedagogové, osobní asistenti, asistenti pedagoga
 • učivo dle RVP ZV - základní školy, individuální vzdělávací plány
 • výběr smysluplného učiva, hlavně činnostní učení
 • množství zájmových kroužků
 • kliničtí logopedi  
 • odborná rehabilitace přímo v budově školy 
 • střední praktická škola - předprofesní příprava
 • možnost pokračovat ve studiu na středních školách                                                                                                                                                   
                          

Kontakty          :               Mgr. Hana Fuksová
                                               494 534 203
                                               728 941 931