Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Dne 1. 2. 2018 jsme své úsilí ve škole věnovali projektu „U nás ve střední Evropě“ a „Bezpečně ve škole i mimo školu“.
Žáci se rozdělili do tří skupin:
    1.  skupina zhlédla krátké filmy o našich sousedních státech a vyslechla jejich státní hymny, potom vytvářela plakáty o státech STŘEDNÍ EVROPY, kterými jsme vyzdobili školní chodby.
    2. skupina pekla dobroty charakteristické pro dané státy – německé sladké houstičky, slovanské pirohy a slaný závin.
    3. skupina se věnovala dopravní výchově, zopakovali jsme si dopravní značky, řešili dopravní situace na interaktivní tabuli a doplňovali řešení do pracovních listů.
A potom se skupiny vystřídaly.
Projekt jsme uzavřeli zdravovědou - zopakovali jsme si ošetření drobných zranění, obvázání zraněných končetin.

A protože „Opakování je matka moudrosti“ , doufáme, že nějaké poznatky z projektového dne budeme používat i mimo školu.