Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

       
V rámci projektového dne „Chování obyvatelstva při mimořádných událostech“ navštěvujeme, a to velmi rádi, stanici hasičského záchranného sboru v Rychnově nad Kněžnou.
Pan M. Frič nám vysvětlil, jak se máme chovat v případě mimořádných událostí.
Prakticky si někteří z žáků vyzkoušeli protichemický oblek, nasadili si i plynovou masku.
Všichni už nyní víme, co všechno si zabalit do evakuačního zavazadla.
S pracovníky denní směny jsme si prohlédli vozový park, u  zásahového  vozidla jsme si vzali do ruky vyprošťovací nářadí,  někteří na vlastní kůži poznali, co je to vakuová fixační matrace.
Stanici HZS jsme opouštěli za typického zvuku klaksonů požárních vozů.
Děkujeme všem pracovníkům, kteří se nám ochotně věnovali, a těšíme se za rok opět na viděnou.