Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Ve středu 7. 2. 2018 byli žáci naší školy pozváni do městské knihovny na program „Putování Aljaškou“
Při procházce fotogalerií seznámila paní knihovnice děti se zeměpisnou polohou Aljašky, s její přírodou a vyprávěla i o etnických skupinách žijících na Aljašce.
Součástí malé výstavky byly i drobné výrobky a předměty denní potřeby Eskymáků a Indiánů.
Při projekci se žáci seznámili se živočichy, kteří jsou charakterističtí pro danou oblast, počítali letokruhy a podle nich určovali stáří a kvalitu života stromů.
V závěru bezvadného programu si mohli společně namalovat dva veliké indiánské totemy.
Děkujeme za příjemně strávený čas v knihovně, pro všechny velmi zajímavý a přínosný.