Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
  

Zápis do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální bude probíhat od 1. dubna 2018.
Rodiče a zákonní zástupci mohou své dítě přihlásit kdykoli, pokud budou mít zájem dát své dítě na naši školu a pokud budou mít doporučení o jeho vřazení z PPP či SPC.
Pokud máte pochybnosti, obraťte se na odborníky z SPC Rukavička v Hradci Králové, Hradecká 1231, kde Vám poradí, zda bude naše škola dítěti prospěšná.
Telefon do SPC: 495 514 681.

Budeme se těšit na jednání a spolupráci s rodiči i s jejich dětmi.


Zápis.pdf