Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Přihlášky do praktické školy přijímáme do 1. 3. 2018.
Ústní přijímací pohovory budeme mít 24. a 27. dubna 2018 od 8,00h.-14,00h.

Nabízíme dva učební obory :
 - 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
, určeno žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením
 - 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá, určeno žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.
Oba obory jsou zaměřeny hlavně na praxi.
Žáci se zde seznamují a zdokonalují v činnostech zaměřených na péči o domácnost, přípravu jednoduchých pokrmů, dílenské práce a práce na zahradě. Stranou nestojí ani dovednosti komunikační a rozvíjení sociálních vztahů.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Po absolvování střední praktické školy žáci získávají střední vzdělání.