Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Pomalu, ale jistě se blíží termíny podávání přihlášek a přijímacích zkouškek na střední školy.

Na naši střední školu přijímáme přihlášky do 1. 3. 2018.
Ústní přijímací pohovory budeme mít 24. a 27. dubna 2018.
Po absolvování střední praktické školy žáci získávají střední vzdělání.

Již několik let nabízíme uchazečům dva učební obory :
1. „Praktická škola jednoletá“, určený žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením
2. „Praktická škola dvouletá“, který dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně 
s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.
Oba obory jsou zaměřeny prakticky, jak napovídá samotný jejich název. Žáci se zde seznamují a zdokonalují v činnostech zaměřených na péči o domácnost, přípravu jednoduchých pokrmů, dílenské práce a práce na zahradě. Stranou nestojí ani dovednosti komunikační a rozvíjení sociálních vztahů.
Praxe studentů probíhá ve škole, v dílnách, na zahradě, ale často domlouváme praxi na mimoškolních smluvních pracovištích jako jsou:
- Kavárna Láry Fáry
- Sociální služby v Rychnově n. Kn./
Dům s pečovatelskou službou/
- Pekárna v Kvasinách
- Farní charita v Rychnově nad Kněžnou
- Tréninkový byt

To vše umožňuje našim absolventům lepší uplatnění v běžném životě, při pomocných pracích v oblasti služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.

Máte - li zájem o studium na naší škole, přijďte nás navštívit.
Rádi se Vám budeme věnovat a ochotně Vás provedeme příjemným prostředím naší školy.