Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

          Ve čtvrtek 30.ledna jsme měli projektový den s názvem U nás v Evropě. Nikdo jsme nevěděl, co nás čeká. A jaké bylo překvapení, když za námi přišli studenti ze zahraničí! Byli to mladí lidé z různých států Evropy - Kira z Finska, Arvis z Lotyšska, Greta z Litvy a Maria z Řecka. Studenti ve stručnosti představili svoji zemi: hlavní město, zajímavosti, největší hory, hustotu zalidnění, významné osobnosti apod. Mělo to však jeden háček..... Studenti česky moc neuměli (ačkoli se moc snažili a moc je touto cestou chválíme), takže na nás mluvili anglicky. Někteří z nás poprvé slyšeli angličtinu "na živo". Byl to moc krásný zážitek. 
          Po skončení povídání s cizinci nás čekal ještě další projekt, a to Bezpečně ve škole i mimo školu. Aby se nám lépe pracovalo, rozdělili jsme se do čtyř skupin. Každá skupina obešla všechna stanoviště. V první třídě nám paní učitelka názorně převedla, jak můžeme pomoci raněnému, i když třeba nejsme zrovna žádní siláci. Také nám povídala, jaké jsou mimořádné situace, a zkoušela nás, jestli bychom si uměli sbalit evakuační zavazadlo. Bylo to moc zajímavé! V další třídě jsme vyráběli plakáty právě na téma Litva, Lotyšsko, Finsko a Řecko. Zopakovali jsme si vše, co nám studenti povídali, a přidali jsme i nějaké další informace, které jsme vyhledali na internetu. Také jsme si vyzkoušeli zajímavé úkoly z dopravní výchovy, které s bezpečností ve škole i momo školu rozhodně souvisí. A na závěr sladká tečka - v kuchyňce jsme pekli voňavé trdelníky. Jejich vůně se linula celou školou a my jsme tak mohli ukončit projektový den a zahájit jarní prázdniny. 
   

   

 
Po vánočních prázdninách jsme k nám (ZŠ Kolowratská) pozvali žáky z ostatních základních škol v Rychnově nad Kněžnou – ZŠ Masarykova, ZŠ Javornická. Proč? Tradičně máme nacvičená kulturní vystoupení před Vánocemi pro rodiče a tradičně je předvádíme i po Vánocích. Kromě vánočních koled a písní viděli návštěvníci příběh o sněhulácích, legendu o Ježíškovi, pohádku Tři oříšky pro Popelku. Děti na jevišti hrály jako o život, děti v hledišti pozorně sledovaly všechna vystoupení a zároveň se spontánně zapojily svým zpěvem a tancem. Co říci závěrem? Připadali jsme si jako v Národním divadle, neboť naši herci byli odměněni obrovským potleskem a byli dokonce publikem 3x vyvoláni zpět na scénu. To byla snad největší odměna pro naše žáky, ale i pro všechny pedagogy.


  

  

  

  Ani letos jsme si nenechali ujít vánoční výstavu betlémů v rychnovském zámku. 

   
Ve čtvrtek 19.prosince byla jako každý rok vánoční besídka. Děti předvedly vystoupení, na která se poctivě připravovaly. Nejmladší žáčci z 1. - 3. ročníku zahráli zimní muzikál, 4. a 5. ročník předvedl vánoční příběh o narození Ježíška. Divadelní kroužek si letos nacvičil naprosto úžasné Tři oříšky pro Popelku. Všechna vystoupení byla skvělá, děti opět předvedly, jak jsou úžasní herci. Jako tradičně bylo po vystoupení připraveno pro děti a jejich rodiče vánoční tvoření. Děti si s rodiči mohly naaranžovat krásný svícen z živých květin, vyrobit jmenovku na dárek nebo krásnou ozdobu na vánoční stromeček. V dílnách si rodiče mohli sestavit svícínek na čajovou svíčku. Jakmile tato všechna stanoviště obešli, zavítali do naší kavárny, kde na ně čekalo báječné vánoční cukroví, káva a voňavý čaj. 


  

  

  
Zkraje prosince se naše škola zúčastnila prohlídky Pražskéhé hradu. Reprezentační prostory byly vyzdobeny vánočně. Taková podívaná se nám už asi jen tak nenaskytne. Po prohlídce Hradu a významných sálů (Španělský sál, Rudolfova galerie, Trůnní sál a mnoho dalších) následovala procházka Prahou. Z Pražského hradu jsme šli Nerudovou ulicí, prošli jsme kolem chrámu sv. Mikuláše, až jsme došli na Karlův most. Z něho jsme prošli Prašnou bránou k Obecnímu domu. Odtud jsme šli už nejkratší cestou k Masarykově nádraží, kde na nás čekal autobus. 


    

    

    

  

  
 
 

Podkategorie