Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

          Ve čtvrtek 30.ledna jsme měli projektový den s názvem U nás v Evropě. Nikdo jsme nevěděl, co nás čeká. A jaké bylo překvapení, když za námi přišli studenti ze zahraničí! Byli to mladí lidé z různých států Evropy - Kira z Finska, Arvis z Lotyšska, Greta z Litvy a Maria z Řecka. Studenti ve stručnosti představili svoji zemi: hlavní město, zajímavosti, největší hory, hustotu zalidnění, významné osobnosti apod. Mělo to však jeden háček..... Studenti česky moc neuměli (ačkoli se moc snažili a moc je touto cestou chválíme), takže na nás mluvili anglicky. Někteří z nás poprvé slyšeli angličtinu "na živo". Byl to moc krásný zážitek. 
          Po skončení povídání s cizinci nás čekal ještě další projekt, a to Bezpečně ve škole i mimo školu. Aby se nám lépe pracovalo, rozdělili jsme se do čtyř skupin. Každá skupina obešla všechna stanoviště. V první třídě nám paní učitelka názorně převedla, jak můžeme pomoci raněnému, i když třeba nejsme zrovna žádní siláci. Také nám povídala, jaké jsou mimořádné situace, a zkoušela nás, jestli bychom si uměli sbalit evakuační zavazadlo. Bylo to moc zajímavé! V další třídě jsme vyráběli plakáty právě na téma Litva, Lotyšsko, Finsko a Řecko. Zopakovali jsme si vše, co nám studenti povídali, a přidali jsme i nějaké další informace, které jsme vyhledali na internetu. Také jsme si vyzkoušeli zajímavé úkoly z dopravní výchovy, které s bezpečností ve škole i momo školu rozhodně souvisí. A na závěr sladká tečka - v kuchyňce jsme pekli voňavé trdelníky. Jejich vůně se linula celou školou a my jsme tak mohli ukončit projektový den a zahájit jarní prázdniny.