Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

V pátek 6.prosince k nám zavítal Mikuláš, andělé a čerti. Čertů bylo hned několik a způsobili pořádný poprask - vlítli k nám do tělocvičny, jako když je na nože berou! Až je musel Mikuláš s anděli trochu uklidnit. Děti zazpívaly první písničky a neposední čerti začali tancovat. To byla podívaná! Mikuláš přečetl hříchy našich žáčků. Ti dojednoho slíbili, že se polepší. Určitě to mysleli vážně, protože bylo uroněno i několik slz. Po sladké odměně, kterou dostali i ti největší hříšníci, si čerti naposledy s dětmi zatancovali a odešli zpátky do pekla. 


   

   

   

   

   

   
Zkraje listopadu přišlo Déčko s nápadem uspořádat Čertovskou soutěž o nejlepšího čerta, čertici či peklo. Naši žáci se s chutí pustili do práce a pod vedením paní učitelky vytvořii opravdu krásné peklo, z kterého jde strach!    


 
Základní škola a Praktická škola, odloučené pracoviště Českých Bratří 1388, se v letošním školním roce velmi podílela na propagaci. Tělocvična byla připravena jako divadelní sál, a její stěny byly vyzdobeny obrázky s vánočními motivy vytvořenými všemi žáky školy. Vánoční galerie tedy mohla přivítat hosty. Žáci druhého stupně ZŠS, pod vedením Mgr. Jany Štefanidesové, si připravili besídkové vystoupení pro ostatní třídy, pro rodiče a Centrum Orion Dlouhá Ves. Školu navštívila se svou třídou Mgr. Radka Pokorná ze Základní školy Masarykova, dále třídy Mgr. Evy Černé, Mgr. Anny Kalové a Mgr. Jany Jakoubkové ze Základní školy Javornická v Rychnově nad Kněžnou.
Besídku v novoročním čase ještě obohatili žáci Praktické školy jednoleté zážitkovým tancem v kostýmech. Byl to vlastně takový „živý videoklip“ na písničku Hany Zagorové Zima, zima, zima je veliká. Celkem při této propagaci navštívilo naši budovu asi 120 dětí a dospělých.
Všechny děti z řad diváků se také spolupodílely na plnění aktivizačních úkolů při programu, takže hodinové vystoupení uteklo poměrně rychle. Zpěv lidových a nových písniček, koled, hudební hádanky, poslech hudby vážné i populární, potlesk, hra na tělo a další činnosti byly vítanou procházkou v předvánočním a novoročním čase. Paní učitelky ze základních škol společně se svými žáčky i Centrum Orion, ti všichni za doprovodu naší paní zástupkyně Mgr. Ludmily Brandejsové, navštívili všechny prostory láňské budovy. Všichni byli příjemně překvapeni, jak jsou naši žáci vzděláváni, jaké využívají pomůcky, co všechno dokážou, jaká je atmosféra ve třídách. Společně jsme si slíbili, že se jistě zase setkáme a popřáli jsme si navzájem šťastný nový rok.
Neděle 1. prosince byla pro naše žáky nejen první adventní nedělí, ale i první nedělí, kdy je čekalo veřejné vystoupení na náměstí k příležitosti rozsvícení vánočního stromku. Žáci se pod vedením zkušené paní učitelky poctivě připravovali a jejich úspěch byl pro nás velkou odměnou.    

   
 
     V pondělí 6. ledna jsme oslavili příchod Tří králů. Byli to mudrcové z východu, kteří se přišli do Betléma poklonit narozenému Ježíškovi a přinesli mu dary. Je to ještě takový malý vánoční svátek.     Na naší ZŠS a Prš na Láni se příchod Tří králů stal už tradicí. V každé třídě si žáci, učitelé a Tři králové zazpívali,  společně vyfotili  a hlavně  si  popřáli štěstí a zdraví v roce 2020.

Podkategorie