Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Vážení rodiče, děti!

Současná situace nám umožňuje, aby jsme vydali vysvědčení všem dětem přímo ve škole, a to dne 30. 6. 2020 od 8,00 do 8,45 hod. Pro vpuštění dítěte do školy nadále platí, že musí mít podepsané zákonným zástupcem čestné prohlášení. Bez tohoto prohlášení nemůže být do budovy školy vpuštěno. Netýká se dětí, které již školu navštěvují.

Těšíme se na Vás!

Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy