Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 


Střední praktická škola je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími
ze snížené úrovně rozumových schopností, kteří splnili povinnou školní docházku na základní škole speciální nebo praktické. Studium je ukončeno praktickou a teoretickou závěrečnou zkouškou.
V letošním školním roce i přes nelehké období distanční výuky ukončilo studium šest žáků. Všichni se svědomitě připravovali doma a využili také konzultačních hodin ve škole.
Praktické zkoušky žáci vykonávali dle zaměření ve výuce praktických cvičení, a to z úklidových prací v domácnosti. Závěrečné teoretické zkoušky probíhaly pod dozorem zkušební komise. Předsedou komise byl stejně jako každoročně Mgr. Tomáš Čečetka. I přes velkou nervozitu byly výsledky zkoušek úspěšné. Všem žákům přejeme mnoho úspěchů v nastávající životní etapě. 


 
Jako na všech středních školách, tak i na té naší praktické škole jednoleté a dvouleté probíhaly závěrečné zkoušky. V průběhu roku byli žáci na tyto zkoušky připravováni
na smluvních pracovištích. Úklidové práce vykonávali v Sociálních službách města Rychnov
nad Kněžnou v penzionu Eliška a v Děkanství Rychnov nad Kněžnou. Někteří žáci v rámci praxe chodili do tréninkové kavárny Láry Fáry. Praktickou část závěrečných zkoušek vykonali 28. května za přísných hygienických podmínek. Teoretické zkoušky probíhaly
ve čtvrtek 11.června v prostorách školy. Pod dozorem zkušební komise sestavené z paní ředitelky Moniky Stančekové, zástupkyň Lídy Brandejsové, Evy Kučerové, v čele s panem učitelem ze žambereckého učiliště Tomášem Čečetkou. Žáci byli zkoušeni z českého jazyka, rodinné výchovy a výchovy ke zdraví. V letošním školním roce studium zdárně ukončilo šest žáků.
                                    Za tým pedagogů Ivana Klíčová