Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Vážení rodiče,
situace ve škole se mimořádným opatřením MZDR ČR ze dne 25. 5. 2020 a Metodickým pokynem MŠMT ze dne 27. 5. 2020 mění, škola bude pro žáky otevřena od 8. 6. 2020 pro všechny součásti naší školy.

Vyučovat se bude v omezeném režimu. Žáci, kteří nebudou školu navštěvovat, se budou nadále vzdělávat na dálku /distančně/, budou odevzdávat své splněné úkoly každou středu do školy. Ve středu 24. 6. 2020 si ve škole vyzvednou své věci a odevzdají učebnice.
Pokud budete své děti chtít do školy přihlásit, nastudujte si jednotlivé přílohy. Abychom mohli otevření a provoz školy připravit, potřebujeme zcela závazně zjistit do 2. 6. 2020 Váš zájem o účast Vašeho dítěte na vyučování /Přihláška pro žáky…/, které bude realizováno za následujících podmínek, které naleznete v přílohách.
 
Přílohy:
Čestné prohlášení.docx
Podmínky účasti Vašeho dítěte na vyučování.docx
Hygienické zásady - směrnice školy při otevření 8.6.2020.docx
Přihláška pro žáky 1. stupeň ZŠ a ZŠS.docx
Příhláška pro žáky 2. stupeň ZŠ a PrŠ.docx

28. 5. 2020                                                        Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy