Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 


 
Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.
 
Obecně pár informací k samotnému testování:
Screeningové testování bude tedy probíhat na všech školách po celé ČR včetně těch škol, které mají místo poskytování vzdělávání v těch okresech, ve kterých již screeningové testování probíhalo
 
• Testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021
• Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím
rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
• Testovat se bude antigenními testy, které budou standartně distribuovány školám
• Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)
 
o Výjimky z povinnosti jsou s tejné jako v září (např. zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje)

NETESTUJÍ SE:
osoby s potvrzením OTN,tj. s ukončeným očkováním, potvrzením o prodělané nemoci nebo s negativním výsledkem testu z odběrových míst.

 
Letošní podzim byl pro žáky ze speciální školy nabitý projektovými dny. Ve škole jsme přivítali několik odborníků.  Na návštěvu přišla paní Jana Křížová se svou fenkou Agátou. Děti si společně s nimi užily pěkné chvíle při canisterapii, při povídání, čtení, procházce a výtvarné činnosti. Žáci měli možnost pobýt dopoledne s koněm. Paní Adéla Myšková přivedla koně Lucku a paní Nikola Sedláčková přivezla koně Cipíska. Děti si koníka užívaly, prohlédly si výbavu, povídaly si s odbornicemi o péči o koně, mohly koně krmit, povodit po zahradě, dokonce se i projely. Následně měly možnost prohlédnout si opravdickou podkovu, kterou si pomalovaly. Pěkné dopoledne žáci strávili i při školním projektu muzikoterapie.