Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

     Rozvolnění hygienických pravidel konečně umožnilo pořádat ve školách akce, na které se žáci i pedagogové těší. Naše pozvání přijal lektor z Eko-komu, který žákům přivezl vzdělávací ekologický program Tonda Obal. Žáci si zopakovali pravidla pro třídění odpadu a společně roztřídili pěknou skládku do barevných popelnic.  Všichni měli možnost podívat se, jak se odpad dotříďuje na linkách a co vše je možné z recyklovaných materiálů vyrobit. Zajímavé byly jistě informace o množství odpadu a o počtech stromů, které jen v České republice ušetříme tříděním papíru. A protože nám není příroda lhostejná, slíbili jsme, že budeme odpad třídit a pokusíme se ho snížit na minimum.
Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální pro školní rok 2022/2023

Jsme škola zřízení dle §16 odst.9 Školského zákona, vzděláváme žáky se speciálním vzdělávacími potřebami, vzdělávací nabídka: www.zskolowratska.cz

Zápis se uskuteční ve středu 6. dubna 2022 od 11,00 do 16,00 hod.

Individuální možnost zápisu je v období od 7. 4. do 30. 4. 2022.
/termín zápisu je nutné si rezervovat na telefonním čísle 728 941 931 - ředitelka školy Mgr. Monika Stančeková/


Jaké dokumenty je třeba doložit … (dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách školy):

Dítě nastupující v řádném termínu a dítě po odkladu školní docházky:
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Zápisní list pro školní rok 2020/2021
Rodný list dítěte nebo prostá kopie rodného listu (platí pro podání vzdáleným přístupem, viz. Podání žádosti – body 1.-3.)
Doporučení školského poradenského zařízení
Pro přijetí do základní školy speciální – doporučení dětského lékaře

Žádost o odklad školní docházky:
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Zápisní list pro školní rok 2020/2021
Rodný list dítěte nebo prostá kopie rodného listu (platí pro podání vzdáleným přístupem, viz. Podání žádosti – body 1.-3.)
Žádost o odklad školní docházky
Doporučení školského poradenského zařízení  
Doporučení odborného lékaře

  
Pravidla pro přijímání žáků:
1. Písemné doporučení školského poradenského zařízení k přijetí k základnímu vzdělávání a převedení do školy zřízené podle § 16 odst. 9 Školského zákona
2. Celkový počet přijímaných žáků pro školní rok 2021/2022 bude naplněn do kapacity školy

- jsme školou velmi dobře vybavenou
- na škole vyučuje sbor učitelů - speciálních pedagogů
- při výuce využíváme pomoci asistenta pedagoga
- nabízíme bezplatnou školní družinu
- výuka je přizpůsobena individuálním možnostem a potřebám žáků
- malý počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup ke každému dítěti

 
Registrační čísla
Každé dítě bude mít svoje registrační číslo, které bude sloužit jako kód pro zveřejnění rozhodnutí ředitelky školy o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, popřípadě o odkladu školní docházky. Číslo obdrží zákonný zástupce dle formy požádání žádosti (ID, e-mail, telefonicky, osobně).Dokumenty k zápisu:

Žádost rodičů o přijetí do 1. ročníku.docx

 Žádost o odklad.docx

 Zápisní list pro školní rok 2022-2023.docx

Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy                 V Rychnově nad Kněžnou 15. 3. 2022