Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

  Základní informace

V roce 1998 byla zahájena výuka v prvním kurzu pro doplnění základů vzdělání pro studenty starší 20 let na odloučených pracovištích naší školy v ÚSP Domečky v Rychnově nad Kněžnou a v ÚSP Kvasiny.
V letošním roce máme 1 kurz, který navštěvují klienti ÚSP v Kvasinách 3 x týdně v  odpoledních hodinách.
Výukové plány se tvoří podle Školního vzdělávacího programu pro speciální školu.
Učivo je zaměřeno na dosažení základů vzdělání – zvládnutí trivia.
Učební plány jsou kromě čtení, psaní a počtů rozšířeny o předmět věcné učení a člověk a společnost.

 

Hlavním cílem tohoto kurzu je :

  • získat, shrnovat a prohlubovat poznatky a zkušenosti žáků získané v předcházejícím vzdělávání
  • zaměřit se na poskytování informací a návodů, jak se co nejsamostatněji orientovat v okolním prostředí
  • jak si počínat při řešení různých životních situací v jejich praktickém životě
  • naznačit cestu ke zdravému životnímu stylu

Žáci do kurzu přicházejí vždy s velkým zájmem, jsou velice pilní a pracovití.
Pro většinu chlapců je to smysluplně strávený čas mimo aktivity v ústavu.

 

Od 1. 9. 2016 byly kurzy pro doplnění základů vzdělání zrušeny z důvodu změn v legislativě.