Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

UČIVO VIII. třída 25. 5. - 29. 5. 2020
Společné pro 3., 6., 7, ročník ZŠS

RV
Dobrý den,
Máme tu učivo na další, nyní již poslední květnový týden.
Ve škole jsme se stále nesešli a tak, alespoň takto bych chtěla za sebe i za paní asistentky popřát naší milé TEREZCE vše nejlepší k narozeninám. Terezko, už jsi velká slečna a tak Ti přeji nejen hodně a hodně zdraví, spoustu dobré nálady, smíchu a úsměvů pro všechny okolo Tebe. Protože ty jsi prostě veliké sluníčko. Ať si pochutnáš na nějakém dobrém lízátku, ochutnáš i cukrovou vatu, kterou jsi vždycky přinesla kamarádům. A určitě dostaneš i nějakou parádu na sebe, když už jsi ta velká slečna. Terezko, máme tě všichni moc rádi a těšíme se, až se zase sejdeme ve škole všichni dohromady.  

https://www.youtube.com/watch?v=qyeIi_yNKyU

Pokračujeme stále v tématu Lidské tělo. Navažte na minulý týden, pracujte s přiloženou prezentací. Zkuste i pracovat s jednoduchým pracovním listem. Nejvíce pracujeme s básničkami o rukách. Spolu s tímto tématem v RV můžeme spojit básničky z ŘV.  U pojmenovávání částí lidského těla používejte pokud možno zrcadlo, do kterého se děti dívají a sledují svůj obraz. Nezapomeňte na Vám již známé citoslovce. Oči- mrk, mrk. Uši- drn, drn. Nos- tú, tú. Pusa- muck, muck. Při umývání rukou, při čištění zubů, při smrkání, při čištění uší, při sprchování apod. Možností je spousta. 
Při pozorování okolí se stále zaměřujte na červenou a bílou barvu. Všímejte si stále více věcí v domácnosti, ale přidejte i vyhledávání barev venku při procházkách.
Znovu se také vracíme k procvičování grafomotorických prvků. Možnosti výběru :Volné čmárání (myšičko myš, pojď ke mně blíž), krátké údery (naše bílá slepička, zobe zrníčka) svislá čára (foukej, foukej větříčku, shoď mi jednu hruštičku), vodorovná čára (autíčko se unavilo do garáže
zamířilo), klubíčko (vařila myšička kašičku na zeleném rendlíčku), kroužení oběma směry (kolo, kolo mlýnský, za čtyři rýnský), horní oblouk (duha dělá za kačku, pro sluníčko houpačku…)dolní oblouk(houpy, houpy, kočka snědla kroupy), vlnovku( had  leze z díry).Nově přidávám k opakování poslední grafomotorický prvek šikmá čára (raketa startuje, daleko putuje). Na pracovních listech máte změněné básničky, tak pracujte s novými říkankami. 

SV 
Tento týden se i při smyslové výchově zaměřte na vnímání okolí kolem Vás a na přírodu. Doufám, že počasí Vám bude přát i nadále a strávíte spoustu času venku. Viďte Eliško a Matyáši.:-).  

ŘV
Pojmenovávejte opět části těla. Terezka může pracovat s komunikátorem a s tématy: části těla, Já, moji spolužáci, členové mé rodiny. 
Provádějte orofaciální stimulaci, dotykové terapie, stimulaci konečků prstů, masáže prstů a dlaní. Sledujte se v zrcadle.
 
  
PV
Montáž a demontáž stavebnic, vkládačky, kostky, navlékání korálku a kroužků na trn. Krabičkový systémtřídění podle dvou a tří kritérií, vkládání malých předmětů do lahviček, třídění přírodnin, úchop drobných předmětů a manipulace s nimi (špetkový úchop) Trhejte papír, noviny, igelit apod.
 
Přeji všem pěkný týden. M.Z.