Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Úkoly předávají třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů osobně nebo emailem.