Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Základní škola  a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti organizace přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, vyhlašuje ředitelka školy:

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

do oborů vzdělávání dle RVP

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

 
Počet volných míst: Praktická škola jednoletá - 5 
                                Praktická škola dvouletá - 2

Ředitelka školy v souladu s § 60 odst. 2 školského zákona rozhodla, že uchazeči o vzdělání nebudou konat přijímací zkoušky.

Kritéria pro přijetí:
  • ukončená povinná školní docházka dle vzdělávacího programu základní školy speciální či základní školy praktické/ v kombinaci s dalším zdravotním postižením/
  • ukončená povinná školní docházka, ale nezískané základní vzdělání
 
  • Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich přijetí pořadí, sestavené z výsledků hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání.
 
  • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
Přihlášky zasílejte do 31. 8. 2022 na adresu školy.
 

 
 

Dne 9. května 2022                                                                                                                                                                                  Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy