Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Základní škola  a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti organizace přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, vyhlašuje ředitelka školy:

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

do oborů vzdělávání dle RVP

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

 
Počet volných míst: 2

Ředitelka školy v souladu s § 60 odst. 2 školského zákona rozhodla, že uchazeči o vzdělání nebudou konat přijímací zkoušky.

Kritéria pro přijetí:
  • ukončená povinná školní docházka dle vzdělávacího programu základní školy speciální či základní školy praktické/ v kombinaci s dalším zdravotním postižením/
  • ukončená povinná školní docházka, ale nezískané základní vzdělání
 
  • Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich přijetí pořadí, sestavené z výsledků hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání.
 
  • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
Přihlášky zasílejte do 24. 6. 2017 na adresu školy.
 
Ve výjimečných případech může ředitelka školy délku vzdělávání prodloužit nejvýše o 2 roky/§ 16 odst. 6 zákona 561/ 2004 Sb./ ve znění pozdějších předpisů
 
 
 

Dne 16. května 2019                                                                                                                                                                                  Mgr. Monika Čapková                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ředitelka školy