Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Přijímací řízení pro školní rok 2018/ 2019
Na základě Školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů  a vyhlášky č.353/ 2016, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti organizace přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, vyhlašuje ředitelka školy:
 
1. kolo přijímacího řízení
do oborů vzdělání dle RVP
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá  
  
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/ 2019
 
Dne 24. 4. 2018 a 27. 4. 2018 proběhlo na škole 1. kolo přijímacího řízení formou ústního pohovoru.
Do jednoleté praktické školy byli přijati 2 uchazeči, jejich registrační čísla jsou : 7/ 2018, 8/ 2018.
Do dvouleté praktické školy byli přijati 3 uchazeči, jejich registrační čísla jsou: 9/ 2018, 10/ 2018, 11/2018.

Je vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení.
Na základě Školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů  a vyhlášky č.353/ 2016, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti organizace přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, vyhlašuje ředitelka školy:

2. kolo přijímacího řízení
do oborů vzdělání dle RVP
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá                 
  
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:    4 do praktické školy jednoleté a 4 do praktické školy dvouleté.

Kritéria pro přijetí:
  • ukončená povinná školní docházka dle vzdělávacího programu základní školy speciální či základní školy - dříve praktické -v kombinaci s dalším zdravotním postižením
  • ukončená povinná školní docházka, ale nezískané základní vzdělání
Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich přijetí pořadí, sestavené z výsledků hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
 
Způsob ukončení studia : závěrečná zkouška 
  
Přihlášky zasílejte nebo individuálně předejte do 31. 8. 2018 na adresu školy.
Bližší informace získáte na tel. č.: 494 534 203.
 
Ve výjimečných případech může ředitel školy délku vzdělávání prodloužit až o dva školní roky (§ 16 odst.6 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
 
Po úspěšném absolvování střední praktické školy mají žáci možnost dále se vzdělávat na odborném učilišti.
 
Přihláška a zápisový lístek na střední školu:
  • Přihlášku obdrží uchazeč na své základní škole, také ji lze stáhnout ze stránek MŠMT či z našeho webu.
  • Údaje v přihlášce musí být potvrzeny ředitelstvím ZŠ a lékařem.
  • Doporučení ke studiu vydá SPC nebo PPP, které žák navštěvuje.
  • Zápisový lístek obdrží uchazeč na své základní škole a odevzdá ho do 10 dnů na střední školu, kde byl přijat.