Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Prvního února proběhl i v základní škole na ,,Kolowratské"  tradiční každoroční projektový den, který je věnovaný Evropě a bezpečnosti.
První projekt byl pod názvem „Bezpečně ve škole“ a druhý projekt  „U nás ve střední Evropě“ .
Abychom měi projekt trochu odlišný od těch předchozích, přijela nás navštívit paní Mgr. Petra Pejcharová z Eurocentra v Hradci Králové.  
 
Během celého dopoledne žáci poznávali evropské státy, jejich pamětihodnosti a tradice, využívala se hodně interaktivní tabule.  
Společně jsme poznávali národní kuchyně členských států, skládali puzzle, rozpoznávali jazyky, přiřazovali pohádkové postavy, typické pro dané národy, poznávali vlajky, zahráli si pexeso s motivy členských států.
Dopoledne proběhlo ve velmi příjemné atmosféře, z akce byli nadšeni nejenom žáci, ale i pedagogický sbor.
Byl to přínosný den pro celou školu.

     
Dne 1. 2. 2018 jsme své úsilí ve škole věnovali projektu „U nás ve střední Evropě“ a „Bezpečně ve škole i mimo školu“.
Žáci se rozdělili do tří skupin:
    1.  skupina zhlédla krátké filmy o našich sousedních státech a vyslechla jejich státní hymny, potom vytvářela plakáty o státech STŘEDNÍ EVROPY, kterými jsme vyzdobili školní chodby.
    2. skupina pekla dobroty charakteristické pro dané státy – německé sladké houstičky, slovanské pirohy a slaný závin.
    3. skupina se věnovala dopravní výchově, zopakovali jsme si dopravní značky, řešili dopravní situace na interaktivní tabuli a doplňovali řešení do pracovních listů.
A potom se skupiny vystřídaly.
Projekt jsme uzavřeli zdravovědou - zopakovali jsme si ošetření drobných zranění, obvázání zraněných končetin.

A protože „Opakování je matka moudrosti“ , doufáme, že nějaké poznatky z projektového dne budeme používat i mimo školu.

     
Den před listopadovým státním svátkem se to u nás ve škole jen hemžilo.
Konal se jeden z projektových dnů, tentokrát s názvem Tvořivá dílna.

Vyrábělo a tvořilo se opravdu všude -  v dílně se drátkovaly postavičky do betléma, v kuchyňce voněly čerstvě upečené perníky, vedle ve třídě se zdobila
a stříhala vánoční přání…
Nezapomnělo se ani na jiná povyražení a protažení – v tělocvičně se házelo, skákalo a jinak skotačilo, ale učili jsme se i přenášet raněného.
Na posledním stanovišti se třídily hygienické potřeby, pozdější odměny pro všechny soutěžící.
A kdo tomu všemu velel?
Naši deváťáci. Jako vedoucí družstev se starali o své mladší spolužáky. Moc jsme si to všichni užili…
Advent může začít.
My jsme připraveni.

       
       
V rámci projektového dne „Chování obyvatelstva při mimořádných událostech“ navštěvujeme, a to velmi rádi, stanici hasičského záchranného sboru v Rychnově nad Kněžnou.
Pan M. Frič nám vysvětlil, jak se máme chovat v případě mimořádných událostí.
Prakticky si někteří z žáků vyzkoušeli protichemický oblek, nasadili si i plynovou masku.
Všichni už nyní víme, co všechno si zabalit do evakuačního zavazadla.
S pracovníky denní směny jsme si prohlédli vozový park, u  zásahového  vozidla jsme si vzali do ruky vyprošťovací nářadí,  někteří na vlastní kůži poznali, co je to vakuová fixační matrace.
Stanici HZS jsme opouštěli za typického zvuku klaksonů požárních vozů.
Děkujeme všem pracovníkům, kteří se nám ochotně věnovali, a těšíme se za rok opět na viděnou. 
        

Děti ze ZŠ Kolowratská se každé září těší na noční hru.  Jak to letos vypadalo?

Ve čtvrtek v 18,00 hodin jsme se sešli v tělocvičně. S sebou jsme si přinesli spacáky, karimatky, polštářky, nechyběli ani oblíbení plyšoví mazlíčci.
Rázem se tělocvična proměnila ve velikou noclehárnu. Další program byl tajný. Proto také děti nadšeně přivítaly hudební skupinu Kalumet,
jejíž hudebníci  jim připravili krásný koncert. Po setmění ovšem vypukla ta pravá noční hra.
Všichni jsme přešli na zahradu ZŠ Láň. Tady nás přivítal Praotec Čech. Odvedl děti postupně ke stolci, kde věštila kněžna Libuše.
Cesta černočernou nocí byla osvětlená svíčkami. Každému dítěti kněžna Libuše prorokovala budoucnost pro letošní školní rok.
Úžas dětí byl vidět na jejich tvářích.
Další program se odehrával na školním dvoře, kde si všichni na ohýnku opekli a potom snědli párek, samozřejmě si ho vylepšili hořčicí a kečupem.
Poté nastala osobní hygiena a děti usnuly hlubokým spánkem. 
Práce ve škole začala v pátek až po ranní rozcvičce, snídani a velikém úklidu provizorní noclehárny.

Příští rok prý chtějí všichni ve škole spát znovu.
A proč nás provázeli právě Praotec Čech a kněžna Libuše?
Motivací pro letošní školní rok bude celoroční bodovací hra ,,Kolowrátek a pověsti". 

Video z noční hry si můžete pustit zde: