Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Pedagogické rady školy
21. 11. 2022 – pondělí
25. 1. 2023 – středa
24. 4. 2023 – pondělí
26. 6. 2023 – pondělí
 
Schůzky s rodiči
23. 11. 2022
26. 4. 2023
 
Dny otevřených dveří
10. 11. 2022 – základní škola
10. 11. 2022 - střední škola
12. 1. 2023 – celá škola
 
Zápis dětí do 1. tříd
  • duben 2023
 
Přijímací pohovor pro uchazeče do střední školy
  • duben 2023
 
Závěrečné zkoušky střední školy jednoleté a dvouleté
  • praktické – květen 2023
  • ústní  - červen 2023
/přesná data u zápisu do 1. tříd, přijímacích pohovorů a závěrečných zkoušek na SŠ budou upřesněna/
 
Prázdniny a volné dny
Podzimní prázdninybudou ve středu 26. 10. 2022 a ve čtvrtek 27. 10. 2022.
Nástup do školy je v pondělí 31. 10. 2022.
 
Vánoční prázdninybudou od pátku 23. 12. 2022 do pondělí 2. 1. 2023.
Vyučování začne v úterý 3. 1. 2023.
 
Výuka v 1. pololetí bude ukončena v úterý 31. 1. 2023.
Pololetní prázdninypřipadnou na pátek 3. 2. 2023.
 
Jarní prázdninyjsou stanoveny od 27. 2. 2023 do 5. 3. 2023.
 
Velikonoční prázdninyse zahájí ve čtvrtek 6. 4. 2023 a skončí v pondělí 10. 4. 2023. Vyučování začne v úterý 11. 4. 2023.
 
Výuka ve 2. pololetí bude ukončena v pátek 30. 6. 2023.
Hlavní prázdninybudou trvat od soboty 1. 7. 2023 do pátka 3. 9. 2023.
 
Školní rok 2023/2024 začne v pondělí 4. 9. 2023.